De kandidatenlijst bestaat uit een mooie mix van jong, oud, ervaren en nieuw in de politiek. Ook is er een verdeling over de regio’s die Zeeland kent. Anita Pijpelink, nu gedeputeerde voor de PvdA staat op nummer 1 en Gerwi Temmink, statenlid en fractievoorzitter van GroenLinks op 2. 
 
Samen sociaal en duurzaam. Onder die titel zal het gezamenlijke verkiezingsprogramma door de gezamenlijk leden vastgsteld gaan worden. 
Met dat uitgangspunt is de lijst tot stand gekomen. Gezamenlijk vormgeven aan balans tussen ecologie, economie en het welzijn van mens en dier. Met deze thema’s gaan we met elkaar aan de slag voor de inwoners van Zeeland.  Gezamenlijk onze schouders zetten onder een toekomstbestendig Zeeland. Deze samenwerking brengt ons dichterbij het realiseren van onze idealen en we hopen hiermee een stevige stempel te kunnen drukken op de koers van een duurzamer en socialer Zeeland.
 
We hopen op veel stemmen om onze gezamenlijke ambities vorm te gaan geven. Op weg naar een sociaal en duurzaam Zeeland!!