Gezocht: Enthousiaste GroenLinks Statenleden!!

Gezocht: Enthousiaste GroenLinks Statenleden!  

20 Maart 2019 is het zo ver, dan zijn de verkiezingen voor Provinciale Staten. GroenLinks Zeeland is haar zoektocht naar geschikte kandidaten voor het Zeeuwse provinciewerk begonnen.

Op 2 juli jongstleden heeft de provinciale ledenvergadering een kandidatencommissie geïnstalleerd. Voorzitter van deze commissie is Dorith van Ewijk, secretaris is Leo Dalebout, algemeen lid is Aad Smaal.

Zij zijn bereikbaar via het e-mailadres glzeelandps2019@gmail.com

De kandidatencommissie zoekt vijf soorten kandidaten, te weten:

  • Lijsttrekker

  • Kopplaatsen, dat zijn verkiesbare plaatsen, de nummers  2 t/m 5 op de kandidatenlijst

  • Opvolgingsplaatsen, de nummers  6 t/m 10 op de lijst

  • Aanbevelingsplaatsen, vanaf nummer 11 op de lijst (niet verkiesbaar)

  • Lijstduwer

We zoeken mensen die het belangrijke provinciale werk voor GroenLinks willen gaan doen én mensen die een uitgebreid netwerk hebben, waardoor ze veel stemmen kunnen trekken voor GroenLinks.

Kandidaten kunnen zich aanmelden via glzeelandps2019@gmail.com.  De aanmeldingen komen dan bij de secretaris binnen. Aanmeldingen moeten uiterlijk 24 september binnen zijn.Vragen kunnen ook via dit adres worden gesteld.

De profielschets kun je als pdf downloaden (zie onderaan) of hier inzien.

Heb je interesse, mail dan onderstaande informatie aan glzeelandps2019@gmail.com:

  1. motivatiebrief  (waarin we je ook vragen om jouw specifieke interesse/ expertise op bepaalde provinciale beleidsterreinen op te nemen)

  2. CV

  3. Voor welke soort kandidaat je opteert (lijsttrekker, verkiesbare, opvolgings- of aanbevelingsplaats of lijstduwer)

  4. ingevuld en ondertekend formulier integriteitsverklaring 

  5. ingevuld en ondertekend bewilligingsformulier (dit mag je gelijk meesturen, maar dat kan ook op een later tijdstip opgestuurd of overhandigd worden).

Gesprekken met de kandidaten voor lijsttrekker en kopplaatsen zullen gehouden worden op maandag 8 en dinsdag 9 oktober (beide dagen ’s avonds in Middelburg). Eventueel worden ook met de kandidaten voor de opvolgingsplaatsen gesprekken gevoerd (donderdag 25 oktober, ’s avonds in Middelburg).

Mocht je al eerder vragen hebben of behoefte hebben aan een kennismakingsgesprek, dan kun je natuurlijk contact opnemen via glzeelandps2019@gmail.com.
 

In de provinciale ledenvergadering is aangegeven dat de kandidatencommissie moet streven naar een ‘evenwichtige vrouw/ man lijst’ (‘ritsen’). Ook is aandacht gevraagd voor regionale spreiding, dat er leden uit ‘alle hoeken en gaten’ van de provincie op de lijst moeten staan. De commissie wil benadrukken beide punten van belang te achten; bij de gemeenteraadsverkiezingen van eerder dit jaar stonden veel vrouwen én mannen uit verschillende plaatsen op de lijst en scoorden daar veel stemmen, we willen dit graag Zeelandbreed herhalen! Dus aarzel niet je interesse te mailen.

De kandidatencommissie zal op de provinciale ledenvergadering van maandag 12 november (in hotel Terminus te Goes) de conceptlijst motiveren, waarna de leden de lijst vaststellen. De conceptlijst wordt voorafgaand aan de ledenvergadering door het bestuur van afdeling Zeeland aan de leden gemaild.

 

Ben je of  ken je zelf iemand van wie je vindt dat zij of hij geschikt is voor het werk in de Staten, reageer dan zelf of breng dit bericht bij haar of hem onder de aandacht en moedig een sollicitatie aan. Ook huidige niet-GroenLinks leden kunnen solliciteren, maar om op de lijst van GroenLinks te kunnen staan dienen ze uiterlijk een maand voor de provinciale ledenvergadering van 12 november 2018 lid te zijn.Wij hopen dat we een práchtige kandidatenlijst voor de Provinciale Statenverkiezingen kunnen samenstellen met kanjers van mensen erop. Help je ons daarbij?

 

De kandidatencommissie,

Dorith, Leo en Aad