De netto stroming langs de Belgische kust is van Zuid naar Noord, wat inhoudt dat eventuele gifstoffen die uitspoelen langs de Zeeuwse kust terecht kunnen komen.In 2019 waren er berichten dat de Vlaamse overheid van plan was de munitiestortplaats op te ruimen. Tot op heden hebben we echter niet vernomen of dat ook is gebeurd en wat de resultaten waren. Daarom zijn daar door de Partij voor Zeeland, GroenLinks, PvdA en 50Plus vragen over gesteld. U kunt de vragen hieronder lezen.