Groen lintje Peter Louwerse bij afscheid

Op 5 maart nam GroenLinks afscheid van 'rots-in-de-branding' Peter Louwerse, raadslid in Veere. GroenLinks verliest een zeer gedreven, inspirerend en breed georiënteerd en inzetbaar lid. Hij werd onderscheiden met een groen lintje en oa Ton de Nooij sprak hem toe.

"Toen mij gevraagd werd om enkele woorden bij het afscheid van Peter Louwerse heb ik meteen ja gezegd. Peter heeft het verdiend, dat er op een behoorlijke manier afscheid van hem wordt genomen.

Ik was me bewust van de pijnlijke omstandigheden, die hierbij meespelen, daar kan en wil ik ook niet om heen. Ik begin er mee dat te benoemen, want ik vind dat mijn verhaal niet daarmee moet eindigen. Voor dit verhaal heb ik gebruik gemaakt van de informatie, die enkele goede bekenden van Peter en van mij aan mij hebben gegeven.

Op 29 januari kwam het e-mailbericht over de opzegging van zijn lidmaatschap van GL. Tot mijn groot verdriet ben je zelf nu geen lid meer. Jouw motivatie om vanwege Kunduz je lidmaatschap op te zeggen getuigt, hoe kan het ook anders, van inhoud en goede argumentatie. We zullen je dus helaas niet tot een heroverweging kunnen bewegen. Erg jammer dat GL een rots in de branding kwijt is.

GL verliest in jou een zeer gedreven, inspirerend en breed georiënteerd en inzetbaar (gemeentelijk, provinciaal en partijraad) lid!!! Op gemeentelijk, provinciaal en landelijk niveau. Daarbij denk ik dan aan de partijraad, waarvan je als mijn opvolger lid was.

Je was al steunfractielid in de ‘oude’ gemeente Veere. Toen de huidige gemeente Veere werd gevormd in 1997, was je één van de initiatiefnemers in 1996 voor vorming van de afdeling Veere van GL. De afdeling Veere werd opgericht, er werd een programma geschreven, er werd een kandidatenlijst opgesteld, je werd lijsttrekker en kwam namens GL in de Raad van 1997 tot 2002.

Ook al werd je gesteund door een steunfractie, het was een intensieve raadsperiode als éénmans fractie. Ook de PvdA had deze periode een éénmans fractie.
Vanaf 2002 is er een gezamenlijke fractie met de PvdA. Zeker door jouw bezielende pleidooien hiervoor.

De samenwerking was zeer vruchtbaar: 2002-2006, 4 zetels + wethouder; 2006-2010 5 zetels + wethouder; vanaf 2010 4 zetels + wethouder. GL was door goede/scherpe onderhandeling steeds vertegenwoordigd door 2 GL-ers.

Je hebt je sterk gemaakt tegen de nieuwe N57, met een alternatief (plan Louwerse). Iemand schreef me: Peter was voor mij de reden voor mijn ‘herintreden’ bij GL. Na een meerjarig lidmaatschap elders in het land en het opzeggen daarvan was Peters inbreng in de N57 bestemmingsplan debatten in de Veerse gemeenteraad de motivatie om weer lid te worden. Peter is een man van de inhoud en goede argumentatie.

Daarbij viel altijd op dat je enorm betrokken was, grote dossierkennis hebt, en zoekt naar compromis/steun/alternatieven. Ook in moeilijke tijden van de afdeling, kwam je altijd met oplossinggerichte ideeën/voorstellen. Zo ook toen de afdeling bij de laatste kandidaatstelling in een crisissfeer verkeerde. Jij  bood je aan als bemiddelaar en bedacht een aanvaardbare uitweg. Om die oplossing te bereiken was je alsnog bereid om in tegenstelling tot je bedoeling een deel van de huidige raadsperiode als raadslid zitting te nemen.

Toen ik in Vlissingen lijsttrekker werd, besloot ik mijn lidmaatschap van de partijraad niet langer te combineren met het raadslidmaatschap. Jij zou als raadslid stoppen en wilde mijn plek in de partijraad overnemen Nu moest je beide functies combineren.

Er is mij niet alleen gevraagd om iets te zeggen, maar vooral ook om iets te doen. Ik weet niet of het hare majesteit behaagd zou hebben om jou een onderscheiding te geven. Nu GroenLinks de positie van het koningshuis ter discussie stelt lijkt het mij ook niet waarschijnlijk, dat zij haar hand over haar hart zou strijken.

Omdat Beatrix op Wereldvrouwendag haar eigen Omancipatie gaat beleven zou de acceptatie van een dergelijke onderscheiding voor jou wellicht  wat problematisch zijn.

GroenLinks is niet alleen een idealistische partij, maar ook een partij met praktische oplossingen. Wij hebben onze eigen onderscheiding: het groene lintje. Dat groene lintje past de bij  jouw inzet  op het terrein van het milieu. Als Raadslid heb je  iedere keer opnieuw het woord gevoerd over het milieubeleidsplan en was je te allen tijde kritisch over de uitvoering en ambities van de gemeente Veere. Iedereen op het gemeentehuis, raadsleden en ambtenaren, wist wat de standpunten van GroenLinks waren!  Jullie  zijn o.a. daardoor wel gekend als een Groene fractie! Je stond laatst nog in de PZC met foto van een GroenLinkse Boomaanplantactie( wel 8 jaar geleden!). Je hebt ook een verleden als actievoerder, daar is niets mis mee, bijvoorbeeld in jouw verzet tegen de kerncentrale.

Trouwens, op 25 en 26 april wordt er door Borssele2Nee!, Greenpeace en anderen actie gevoerd bij de kerncentrale, om 25 jaar Tsjernobil te gedenken en protest aan te tekenen tegen de komst van nieuwe kerncentrales. (Ik weet, dat ik nu even uit mijn rol val).

Je hebt je, zoals ik al aangaf,  de laatste jaren actief ingezet om de N57 op een aangepaste wijze te realiseren in Veere. Dat laatste is misschien minder goed gelukt maar dat ligt bepaald niet aan jou, Peter! Een lange staat van dienst, een formidabele inzet wil GroenLinks graag belonen met dit Groene Lintje."

Ton de Nooij | fractievoorzitter/raadslid GroenLinks Vlissingen

Peter Louwerse schreef zelf een afscheidstekst die te lezen is op de website van GroenLinks Veere: http://www.pvdagroenlinksveere.nl/

En zie ook het weblog van Ton de Nooij: "Die verdient een lintje"
http://www.zeelandnet.nl/weblog/data/groenelink/