GroenLinks: Borssele dicht totdat veiligheid volledig op orde is

Gisteren maakte EPZ, exploitant van de kerncentrale in Borssele, de resultaten bekend van een onderzoek naar de veiligheid in en om de kerncentrale. Daaruit blijkt dat de veiligheid op vijftien punten verbeterd moet worden. GroenLinks stelt vragen aan minister Verhagen van Energie. De kerncentrale moet dicht totdat de veiligheid volledig op orde is.

GroenLinks Tweede Kamerlid Liesbeth van Tongeren:  "Eigenlijk was dit onderzoek, door EPZ zelf uitgevoerd, pas een voorproefje. De resultaten van de uitgebreide Europese stresstest komen waarschijnlijk pas in november uit. Maar nu al blijkt dat de veiligheid in Borssele te wensen overlaat. Verhagen doet er daarom verstandig aan om in navolging van Duitsland de bejaarde kerncentrale in Borssele te sluiten. Eerst moeten we de onderzoeken afronden en noodzakelijke veiligheidsmaatregelen nemen."

Na de ramp in Fukushima heeft Minister Verhagen de Kamer en de media verzekerd dat de kerncentrale in Borssele veilig is. De centrale in Borsele was volgens hem op de best mogelijke manier beveiligd tegen overstromingen of aardbevingen in Nederland. Nu blijkt dat de noodstroomvoorziening kwetsbaar is, dat elektrische aansluitingen onvoldoende bestand zijn tegen overstromingsgevaar en dat onduidelijk is of de noodpompen voor koelwater werken in geval van een calamiteit.

"Verhagen heeft steeds gezegd dat we onze zaakjes op orde hebben. Dat de kerncentrale goed bestand zou zijn tegen het kleine risico op overstromingen of aardbevingen in Nederland. De exploitant van de centrale komt nu zelf tot een andere conclusie. De beste veiligheidsmaatregel voor een kerncentrale is natuurlijk sluiting en snel overgaan op schone energieopwekking. Maar als GrijsRechts toch kiest voor kernenergie, dan moeten ze in elk geval de hoogst mogelijke veiligheidsstandaarden hanteren", aldus Van Tongeren.

Vragen van het lid Van Tongeren aan de minister van EL&I over het WANO-veiligheidsonderzoek in de kerncentrale van Borssele:

 1. Heeft u kennis genomen van de berichten 'Veiligheid bij kerncentrale in Borssele kan beter' (1) en resultaten EPZ-zelfonderzoek (SOER 2011-2) (2)?
 2. Uit het veiligheidsonderzoek blijkt dat de veiligheid in en om de kerncentrale op vijftien punten verbeterd moet worden. Is de minister het met GroenLinks eens dat de kerncentrale gesloten moet worden totdat de veiligheid volledig op orde is?
  Zo nee, hoe verhoudt zich dat tot het feit dat de minister in het Algemeen Overleg Kernenergie op 21 april 2011 heeft toegezegd dat de veiligheid voorop staat?
 3. Uit het veiligheidsonderzoek blijkt onder meer dat de noodstroomvoorziening kwetsbaar is, dat elektrische aansluitingen onvoldoende bestand zijn tegen water bij een overstroming en dat onduidelijk is of de noodpompen voor koelwater werken in geval van een calamiteit. Hoe verhoudt zich dit tot de stelling van de minister dat de kerncentrale in Borssele veilig is, zoals hij die poneerde tijdens het Vragenuur op 22 maart 2011 en tijdens het Algemeen Overleg Kernenergie op 21 april 2011?
 4. Hoe moeten de verbeterpunten in de veiligheid van de kerncentrale volgens de minister geïnterpreteerd worden? Is hier sprake van voortschrijdend inzicht naar aanleiding van de ramp in Japan of hebben de minister en EPZ met de kennis van nu, in het verleden wellicht te snel conclusies getrokken over de veiligheid in de kerncentrale?
 5. Gaat EPZ in aanvulling op het WANO-zelfonderzoek ook onderzoek doen naar de veiligheid in en om de centrale in het geval dat het vreselijke scenario van een terroristische aanslag of cyberaanval zich onverhoopt voltrekt?
  Zo nee, waarom niet? Zo ja, op welke termijn kan de Kamer de resultaten van dat onderzoek tegemoet zien?
 6. Hoe verhoudt dit WANO-zelfonderzoek zich tot de Europese stresstest? Worden de punten die nu zijn onderzocht tijdens de Europese stresstest opnieuw onderzocht?
  Zo ja, gelden er tijdens de Europese stresstest op die punten vergelijkbare, strengere of minder strenge criteria?

(1) http://www.omroepzeeland.nl/nieuws/veiligheid-bij-kerncentrale-borssele-...
(2) http://www.kerncentrale.nl/pages/rapportages-veiligheid/epz-zelfonderzoe...

De reactie van Liesbeth van Tongeren op Omroep Zeeland, 25 juli 2011:
http://www.omroepzeeland.nl/nieuws/groenlinks-sluit-kerncentrale-borssele