De partijen gaan de komende maanden aan de slag met het  schrijven van een gezamenlijk verkiezingsprogramma en het selecteren van  kandidaten voor een gezamenlijke lijst, zo hebben de leden van beide partijen de afgelopen weken besloten. 

PvdA en GroenLinks Zeeland willen door deze samenwerking een rood en groen antwoord bieden op de vele uitdagingen waar de provincie voor staat. Rood en groen liggen op tal van terreinen steeds meer in elkaars verlengde. De  energietransitie moet duurzaam en betaalbaar zijn. Beter openbaar vervoer is  essentieel voor mensen met een kleine beurs en goed voor het milieu. Het vergroenen van de economie inclusief de landbouw is de beste en meest duurzame manier om de werkgelegenheid in Zeeland toekomstbestendig te maken, de natuur  te versterken en de biodiversiteit te verbeteren.