Kort voor afgelopen zomer stelden de provinciale besturen van GroenLinks en PvdA voor om samen op te gaan trekken. Ervaringen in verschillende Zeeuwse gemeentes hadden geleerd dat één plus één meer dan twee is, dat er meer invloed uitgeoefend kan worden en dat er onderling prima samengewerkt kan worden. Ook de leden stemden er mee in dat er één gezamenlijk verkiezingsprogramma en één kandidatenlijst gemaakt zouden gaan worden.

Om tot een goed programma en een sterke lijst te komen moest er hard gewerkt worden. Er kwamen commissies, maar nog veel meer mensen werden betrokken om tot een goed en gezamenlijk gedragen resultaat te komen. De finale klap moest gegeven worden op een gemeenschappelijke provinciale ledenvergadering. En die klap klonk op 19 november.

Zo’n honderd leden waren aanwezig in De Stenge. Extra stoelen, stemkastjes en broodjes werden aangesleept, om eerst de ruim 130 amendementen op het verkiezingsprogramma te behandelen. Veel eensgezindheid viel te noteren en velen waardeerden het zeer dat er op een zeer goede en respectvolle wijze werd gediscussieerd. Met nog een klein beetje huiswerk voor de programmacommissie werd het verkiezingsprogramma dan ook vrijwel unaniem vastgesteld.

Ook de voorgestelde lijst met kandidaten kreeg de volledige instemming, waarna Anita Pijpelink, nummer 1 op de lijst, het gevoel van alle aanwezigen verwoordde door veel vertrouwen uit te spreken in alle kandidaten en het team als geheel. En natuurlijk is er ook veel vertrouwen in een goede uitslag op 15 maart volgend jaar. Doel is tenminste 8 zetels voor de PvdA-GroenLinks lijst.

De voorbereidingen voor de campagne zijn in volle gang en riepen veel enthousiasme op. Overal in de provincie, en zelfs daar buiten, zal de unieke samenwerking die nu in Zeeland van start is gegaan onder de aandacht gebracht worden. Samen met veel goede standpunten, en sterk programma en enthousiaste kandidaten, maar ook met veel inzet van alle leden van GroenLinks en PvdA in Zeeland moet het gaan lukken om een sterke fractie te krijgen in de Staten en Zeeland een stuk socialer en duurzamer te maken.

Zet je ook in voor een betere wereld, om te beginnen in Zeeland. Help mee tijdens de campagne, op wat voor manier dan ook. En reageer, als het even kan, positief als er een beroep op je gedaan wordt om je steentje in verkiezingstijd bij te dragen. Wil je je alvast aanmelden, stuur een mail naar zeeland@groenlinks.nl.