GroenLinks kiest nieuw bestuur met Rik Grashoff als voorzitter

De leden van GroenLinks kwamen op 3 maart jl. bijeen voor een congres in Utrecht en kozen een nieuw bestuur. Ook bespraken ze de voorstellen van het interim-bestuur naar aanleiding van het rapport van de commissie-Van Dijk.

Het ledencongres van GroenLinks koos Rik Grashoff (51, Delft) tot voorzitter van het partijbestuur. Grashoff was tot september 2012 Tweede Kamerlid, daarvoor wethouder. Grashoff:

"GroenLinks is een partij met sterke lokale wortels. Mensen waarderen ons vanwege de menselijkheid in onze politiek, vanwege de aanspreekbaarheid van onze vertegenwoordigers en de kwaliteit van onze bestuurders. Vanaf vandaag staan we er weer. Nu gaan we het beeld neerzetten hoe we écht zijn; herkenbaar, koersvast, glashelder. Met een duidelijke verbinding tussen de lange termijn en de noden van mensen hier en nu. Met dat verhaal gaan we de verkiezingen winnen."

Het nieuwe partijbestuur bestaat per 3 maart 2013 verder uit:

Op basis van de evaluatie van de verkiezingsuitslag besloot het congres om de partij-organisatie slagvaardiger te maken, met een heldere rol voor het nieuwe partijbestuur. Daarnaast zijn nieuwe afspraken gemaakt over directe invloed en betrokkenheid van leden bij belangrijke besluiten. Tot slot bevestigde het congres de ambitie van politiek leider Bram van Ojik om actief aansluiting te zoeken bij organisaties, ondernemers en anderen die zich willen inzetten voor de groene beweging waar GroenLinks deel van uitmaakt.

Bekijk ook: uitkomst ledenraadpleging over voorstellen interim-bestuur

Voormalig leider van GroenLinks Jolande Sap verscheen onverwacht op het partijcongres. Zij dankte de leden voor de samenwerking in de achterliggende periode en kreeg een staande ovatie.