Het betrof de onderstaande onderwerpen. De tekst van de moties zelf kunt u onderaan dit artikel vinden.

Ook kunt u zien wie de oorspronkelijke indiener is en of de motie is aangenomen of niet. De bovenste is een amendement, de andere zijn allemaal moties.

 • Amendement - Slim lange termijn beleid ecologisch bermbeheer -    CU (aangenomen)
 • Beweegcrisis - PvdA (ingetrokken)
 • Brede universiteit Zeeland - PvdA (ingetrokken)
 • Natuurinclusief bouwen - PvdA (ingetrokken)
 • Openbaar vervoer - PvdA (aangenomen)
 • Verduurzaming Zeeuwse procesindustrie  - PvdA (ingetrokken)
 • Veehouderij en gezondheid omwonenden - PvdD (afgewezen)
 • Zeeuwse woonagenda - VVD (ingetrokken)
 • Cofinanciering regiodeals - VVD (aangenomen)
 • Slimme mobiliteit - VVD  (aangenomen)
 • Behoud geschenkwoningen - SGP (aangenomen)
 • Stoomtrein Goes- Borssele - SGP (aangenomen)
 • Wonen CPO  - CDA (aangenomen)
 • Buurtbatterijen -  CDA (aangenomen)
 • Schone Schelde Verdrag - CDA (aangenomen)