GroenLinks voorziet problemen rond vergunning uitbaggeren Westerschelde

Door het aanhoudend gedraal van Nederland rond het aanleggen van nieuwe natuur in de Hedwigepolder, riskeert Nederland een miljoenenclaim van Vlaanderen. Die situatie kan zich bijvoorbeeld voordoen als een natuurorganisatie met succes de periodieke baggervergunning aanvecht. Die vergunning is nodig om de uitdieping van de Westerschelde op peil te houden. GroenLinks vraagt hierover opheldering aan minister Schultz.

Volgens de Schelde-akkoorden is Nederland verplicht de uitgediepte Westerschelde op peil te laten houden. Daartoe verleent Rijkswaterstaat periodiek een baggervergunning. Maar in diezelfde Schelde-akkoorden zijn ook afspraken gemaakt over het herstel van de natuur.

Van Tongeren: “Ik kan me voorstellen dat iemand zegt: geen natuur? Dan ook geen gebagger. Dat zou de rechter zomaar kunnen honoreren. Dan staat Vlaanderen ongetwijfeld bij ons op de stoep.

De schade die de Antwerpse haven zou ondervinden als de verdieping niet op peil wordt gehouden zou al snel honderden miljoenen bedragen, een bedrag dat Vlaanderen op Nederland zal proberen te verhalen. Van Tongeren heeft inmiddels hierover schriftelijke vragen gesteld aan de de minister van Infrastructuur en Mobiliteit.

Van Tongeren: “De prestigestrijd rond de Hedwigepolder dreigt steeds duurder te worden. Door afspraken niet na te komen roept het kabinet onnodige financiële risico’s over zich af.

Schriftelijke vragen van het lid Van Tongeren aan de minister van Infrastructuur en Mobiliteit over het onderhouden van de verdiepte vaargeul in de Westerschelde.

1. Is het juist dat Rijkswaterstaat periodiek een nieuwe (bagger)vergunning moet afgeven om de verdieping van de Westerschelde op peil te houden?

2. Houdt u er rekening mee dat derden de afgifte van zo'n vergunning zullen aanvechten, omdat in weerwil van  de Schelde-akkoorden nog niet eens een begin is gemaakt met de realisatie van compensatienatuur en zo ja, welke consequenties zou het  hebben als de bestuursrechter om die reden een vergunning vernietigt?

3. Is het juist dat de Vlaamse overheid een claim kan doen gelden als door toedoen van  Nederland de verdieping van de Westerschelde om verwijtbare redenen niet onderhouden kan worden?

4. Is het juist dat een dergelijke claim in de honderden miljoenen kan lopen en heeft Vlaanderen hiervan al een vooraankondiging gedaan?