GroenWerkt - Jolande Sap in Terneuzen 19 febr.

Op uitnodiging van GroenLinks Terneuzen brengt GroenLinks Tweede Kamerlid Jolande Sap op 19 februari een bezoek aan ZorgSaam Ziekenhuis Terneuzen. Met een delegatie van GroenLinks-bestuurders spreekt zij met de Raad van Bestuur van het ziekenhuis. Aansluitend om 17:00 uur ontmoeting met cliëntenraad en GroenLinks-leden (welkom!)

De onderwerpen die GroenLinks aan de orde stelt:

Niet planbare zorg

  • Randstadnormen t.o.v. de periferie zijn bedreigend voor de continuïteit.
  • Acute zorg in periferie borgen.
  • Plattelandsafstanden: grote afstanden/meerdere locaties kosten meer inzet.
  • Ontwikkelingen in de ambulancezorg.

Planbare zorg

  • Bezuiniging op awbz werkt kostenverhogend in andere compartimenten wmo en/of zvw.
  • De klassieke thuiszorg wordt steeds verder uitgehold.
  • Het zogenaamde zelf-indiceren is tijdrovend en een kostbare aangelegenheid.
  • Het is tot op heden niet gelukt om binnen de awbz te mogen experimenteren met een zogenaamd wijkbudget.
  • In de ouderenzorg is het moeilijk plannen maken als de bouwcomponent onduidelijk gefinancierd wordt.

Actueel

In Zeeland is samenwerking in de zorg met zowel partners binnen als buiten de provincie noodzakelijk om overeind te blijven. Er zijn diverse voorbeelden te geven waar dit werkt. Een actueel thema is het dotteren. Hierbij is het noodzakelijk dat er vanuit Goes medewerking wordt verleend aan Terneuzen.