Grondwetswijziging verkiezing Eerste Kamer / Pontje Sluiskil

Tijdens de Statenvergadering van 25 oktober kwamen, naast het klimaatakkoord en de startnotitie Veerse Meer, nog een aantal punten aan de orde.  Maaike Walraven sprak namens de fractie.

- Wetsvoorstel voor om de verkiezingen van de Eerste Kamer te wijzigen

Via IPO kwam dit voorstel bij de Staten. GroenLinks is van mening dat, na contact met onze Eerste Kamer-fractie, de voorgestelde wjziging niet plaats moet vinden. De Eerste Kamer wil daar ook graag zelf iets van vinden (en ook over het hele rapport van Remkes). 

Opnieuw stemmen motie Pontje Sluiskil

Op 20 september was er een motie ingediend om financiële steun te geven. GroenLinks was mede-indiener.Toen staakten de stemmen. De motie werd daarom nu opnieuw in stemming gebracht. Inmiddels zijn er vanuit de gemeente Terneuzen ook initiatieven om het pontje in de vaart te houden.                                   

Ook nu heeft deze motie het niet gehaald. 17 voor, 21 tegen. 

- Initatiefvoorstel raadplegend referendum over klimaatakkoord door FvD en PvZ

Via de volksvertegenwoordigingen kunnen mensen hun stem laten horen. Later zullen de Zeeuwen ook hun inbreng kunnen hebben bij de Zeeuwse uitwerking. Ook zal in dit geval een raadplegend referendum geen effect hebben.De anderen partijen dachten daar ook zo over. Het voorstel is niet aangenomen.

Motie hanteren Duitse rekenmodel stikstof  door FvD en PvZ 

Het voorstel is niet te vergelijken met ons systeem en ook niet toepasbaar. Voor Zeeland zou dit zeer nadelige gevolgen hebben. Alle partijen stemden tegen behalve de indieners (FvD en PvZ).