N.a.v. de vervuiling van de Westerschelde (PFAS) stelde de fractie vragen of GS alle middelen gebruikt om de vervuiling te stoppen. GS stelt in hun antwoord dat ze ervan uitgaan dat de bevoegde en verantwoordelijke bewindspersonen zorg zullen dragen voor een oplossing. Wel onderzoeken ze hun juridische positie. De vragen die we stelden zijn beantwoord. U leest de antwoorden hieronder.