Hotspot in het Veerse Meer

In de commissievergadering Ruimte, Ecologie & Water (REW) van vrijdag 15 februari jl. heeft GroenLinks de snode plannen van het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Noord-Beveland aan de orde gesteld. De beantwoording van de art. 44-vragen door het college van GS was zo neutraal geformuleerd, dat er feitelijke geen sprake was van een antwoord. Tijd voor een motie om de weeffout te herstellen!

Het Omgevingsplan van de provincie kent, in tegenstelling tot het vorige plan, geen hoogtebeperkingen meer. Alles mag en niets moet. Dat maakte de bouw van de hoogste toren in Nederland mogelijk en dat nog wel midden in het Veerse Meer. Alleen de Maastoren in Rotterdam (zie foto) zou de inmiddels afgeblazen hoogbouw kunnen evenaren.

De kersverse gedeputeerde mevrouw Schönknecht erkende dat het Omgevingsplan geen beperkingen qua hoogte in zich had, maar zei dat er andere instrumenten waren om de hoogbouw tegen te houden. Zij bedoelde Natura 2000-regels en dat heet afschuiven! Als provincie moet je dat niet willen, zou het al waar zijn.

Er is als vervolg op de Gebiedsvisie Veerse Meer (2004) een samenwerkingsovereenkomst opgesteld tussen vijf overheden. Binnen die overeenkomst functioneert een stuurgroep, waar de gedeputeerde voorzitter van is. Daar horen alle initiatieven als eerste te worden besproken. De overeenkomst bevat ook een soort erecode: "Partijen onthouden zich van gedragingen die de voortgang van het project in gevaar kunnen brengen (…)." Gedeputeerde De Reu PvdA) vond de move van de gemeente Noord-Beveland binnen het kader van de overeenkomst passen. Dat houdt dan in elkaar niet informeren en kijken waar het schip strandt. Verwonderlijk!

Voor GroenLinks is dat aanleiding komende Statenvergadering (15 maart a.s.) een motie in te dienen om de weeffout in het Omgevingsplan te herstellen. Daarmee komt de verantwoordelijkheid voor ongewenste ontwikkelingen weer bij de provincie te liggen.