Op 3 april bracht de fractie van GroenLinks PS Zeeland een werkbezoek aan het bedijf Seatech Energy (Inrada) in Schiedam. Een (inter)nationale firma die zich bezighoudt met technologische ontwikkelingen in verduurzaming van energiewinning. Zowel in de fossiele als in de hernieuwbare tak.O.a.met de mogelijkheden van biogas uit zeewier. Eind vorig jaar was daarover een uitzending van Tegenlicht en onlangs kwam Omroep Zeeland terug op het idee van GroenLinks hier werk van te maken in Zeeland. 

 

Joost Wouter, de bevlogen voorman van Seatech Energy vertelde ons veel. Hoe dieper je je in zeewier verdiept, hoe meer je beseft dat dit eigenlijk een soort groen wondermiddel kan worden/zijn. De productie gaat snel en natuurlijk: om te groeien volstaan zon, CO2 en nutriënten (voedingsstoffen). Zeewier zorgt voor 50% van de zuurstof op aarde en het is nog een zoetwaterbron ook.. Rivierenmondingen spuwen enorme hoeveelheden voeding in zee, terwijl de lucht tegenwoordig een (te) hoog CO2-gehalte kent. De zon is soms zichtbaar, soms niet, maar ze is er elke dag. Zeewier is multifunctioneel. Het wordt ook voor medische en cosmetische doeleinden gebruikt.Het dient als voeding voor mens en dier. Afbreekbaar plastic wordt er van gemaakt en tegenwoordig halen we er dus ook gas uit. 

Zo is Seatech Energy wereldwijd al volop bezig.  De productie van zeewier voor onze kust is  kansrijk. Beginnend op kleine schaal, met een prototype ter grootte van een paar voetbalvelden. Dat kan – na goedkeuring – binnen 3 maanden en binnen 6 maanden kan er geoogst worden.  Zodra de haalbaarheid is aangetoond, kan ingezet worden op wat grotere zeewiervelden. Voor voeding, want om er gas uit te halen heb je veel grotere oppervlaktes nodig. Die (deels nog te bouwen) windparken voor de Zeeuwse kust zouden daar een prachtlocatie voor kunnen zijn, al moet hier nog nader onderzoek naar plaatsvinden. 

4 velden van 10 bij 10 km zouden op den duur (lees 2 a 3 jaar nadat het sein op groen gaat) kunnen zorgen voor zo’n 2 miljard kuub gas. Als je dan weet dat heel Zeeland op dit moment zo’n 1,3 miljard kuub gebruikt – waarvan 80% verbruikt wordt door (chemische) industriële bedrijven zoals Yara, Dow etc. – en dat Groningen terug naar nul moet, dan opent dit perspectieven. Als je weet dat er in Zeeland nog een gascentrale staat en als je weet dat zowel onze provincie als deze bedrijven driftig op zoek zijn om de energietransitie lokaal en provinciaal daadwerkelijk te gaan realiseren, dan denkt de fractie van GroenLinks dat de tijd rijp is om hier werk van te maken. 

Inrada zoekt op korte termijn ruimte om op kleine schaal te mogen starten. Andere provincies – en ook fossiele producenten – tonen grote interesse. Naar eigen zeggen ziet hij echter de meeste kansen in onze provincie. GS ziet die ook, alleen zet zij vooralsnog in op alleen zeewierteelt voor menselijke voeding. Waarom niet en en? Heel Zeeland – van overheden, ondernemers, het onderwijs tot de burger(initiatieven) – is op zoek naar vergroening, naar meer duurzame energieopwekking en naar meer werk. Iedereen omarmt deze aanbevelingen van de commissie-Balkenende.