Er zijn belangrijke aanwijzingen dat die vervuiling zijn oorsprong vindt bij bedrijven in de haven van Antwerpen. 

Op dit moment is er vooral veel nog onduidelijk. Over de precieze omvang van de vervuiling, of die zich beperkt tot alleen PFAS / PFOS en over de gevolgen hiervan voor de Zeeuwse bevolking, gezondheid en natuur. 

Wat wel duidelijk lijkt te zijn is dat er bij de vergunningverlening in de Antwerpse haven in brede zin van alles niet goed is gegaan. De belangrijkste signalen daarover komen van Isabelle Larmuseau, onder meer voorzitter van de Vlaamse Vereniging voor Omgevingsrecht. In een hoorzitting voor het Vlaamse parlement en ook in een interview met de PZC van 4 september 2021 geeft ze onder meer aan dat ze denkt da er voor geen enkel bedrijf in de Antwerpse haven consequent gekeken is naar de impact over de grens. 

Daarnaast geeft ze aan dat iedereen in Nederland de mogelijkheid heeft om hiertegen bij de Belgische milieustrafrechter direct stappen te ondernemen. 

De fractie van GroenLinks vindt dat deze situatie vraagt om een snelle en serieuze aanpak, waarbij zo snel mogelijk duidelijk moet worden hoe groot het probleem is en de oorzaak ervan gestopt moet worden. Ook vinden we dat geen enkel middel daarbij onbenut gelaten dient te worden.

Daarom hebben we aan GS gevraagd alles te doen wat nodig is om de vervuiling te stoppen en ook een juridische procedure te starten. Hieronder leest u de vragen