Kadernota Cultuurbeleid 2017-2020

Op grond van het coalitie-akkoord en de uitgangspunten van de door PS op 13 februari 2015 vastgestelde startnotitie provinciaal cultuurbeleid 2017-2020, ligt de kadernota provinciaal cultuurbeleid 2017-2020 voor. PS worden verzocht hiermee in te stemmen, met inbegrip van de daarin genoemde voorkeursopties op de onderdelen Vrijwilligers, Stedelijke aantrekkelijkheid als motor, Ondersteuning bij verwerving middelen en Media. Lees hier het volledige Statenvoorstel

De bijdrage van Gerwi Temmink:

GroenLinks kan zich in grote lijnen vinden in voorliggende Kadernota Cultuur. In grote lijnen ja. In de commissie hebben wij al aangegeven het van belang te vinden dat het culturele aanbod klankrijk en kleurrijk blijft.

GroenLinks was en is fel gekant tegen het voornemen om kleinere organisaties, die zich inspannen om het cultureel Zeeuwse erfgoed – in welke vorm dan ook – uit te dragen, geen rechtstreekse subsidies meer te verlenen om de daarbij behorende activiteiten te kunnen organiseren, vaak uitgevoerd door vrijwilligers. Wij ontvingen via woordvoerders van deze organisaties verontrustende signalen. Die willen wij honoreren. Daarom zijn wij mede-indiener van een motie van de VVD die GS oproept de situatie terug te draaien naar de situatie zoals die was.

Het betreft hier de Kadernota Cultuur. Zowel vorig jaar bij de behandeling van de begroting, als in de commissie onlangs, heeft GroenLinks laten weten ook financieel desgewenst nog wel een tandje te willen bijzetten voor cultuur. Mede ook in het licht van het zero-based begroten, vindt GroenLinks het belangrijk hier deze wens alvast te uiten. Idem als het gaat over het indexeren van subsidies voor instanties waar personeel in dienst is conform CAO-bepalingen. Maar, zoals gezegd: daar komen we op terug bij de begroting of bij het zero based begroten.
 

In de media:

PZC: Vrijwilligersorganisaties houden steun van provincie