Kandidaten gezocht

Kandidaten gezocht voor de Provinciale Staten

In maart 2015 zijn er verkiezingen voor de Provinciale Staten van Zeeland (en andere provincies). Wie wil GroenLinks vertegenwoordigen in PS van Zeeland? Er is een kandidatencommissie ingesteld die een conceptkandidatenlijst samenstelt. Aan de hand daarvan doet het provinciaal bestuur in het najaar een voordracht aan de ledenvergadering, waarna de lijst wordt vastgesteld. Heeft u belangstelling? Neem contact op. (Aanmelden voor 19 september.) > Inmiddels is de termijn gesloten.

GroenLinks is niet meer weg te denken uit het provinciale bestuur van Zeeland. Op dit moment heeft de GroenLinks-fractie één zetel in de Provinciale Staten (totaal 39 zetels). De Statenfractie wordt bij haar politieke werk bijgestaan door een steunfractie. Een steunfractielid kan ook lid zijn van een Statencommissie.

Natuurlijk hopen we het bij de volgende verkiezingen als partij goed te doen, zodat we in de volgende bestuursperiode meer zetels kunnen innemen dan op dit moment. Daarom zijn we nu al op zoek naar:

 • kandidaten voor de fractie (potentiële Statenleden)
 • kandidaten voor de steunfractie
 • mensen die wel op de kieslijst willen staan, maar liever op een wat lagere (onverkiesbare) plaats.

Ben je enthousiast en gemotiveerd en vind je dat een belangrijk deel van onderstaande kwaliteiten en vaardigheden op jou van toepassing is, dan dagen we je uit om te solliciteren naar een plaats op de kandidatenlijst van GroenLinks Zeeland.

 • Je bent lid van GroenLinks of van plan dat te worden en je kunt in 5 minuten aan je buren uitleggen waar GroenLinks voor staat.
 • Je kunt luisteren naar burgers, bent voor hen bereikbaar en laat ze weten wat je met hun inbreng hebt gedaan.
 • Je houdt van Zeeland en je wilt je met passie inzetten voor Zeeland en GroenLinks.
 • Je bent je bewust van je verantwoordelijkheid als volksvertegenwoordiger.
 • Je hebt een netwerk van contacten in het Zeeuwse en kunt datgene wat leeft ook politiek vertalen.
 • Je bent nieuwsgierig naar wat er leeft onder GroenLinks-leden en -sympathisanten in Zeeland.
 • Je brengt op een aantal terreinen deskundigheid in en bent bereid bij te leren.
 • Je hebt genoeg tijd en energie om het Statenwerk goed te kunnen doen en vol te houden.
 • Je bent veranderingsgezind en bereid eigen opvattingen ter discussie te stellen.
 • Je hebt het lef afwijkende standpunten in te nemen en die op een overtuigende manier te presenteren en te beargumenteren.
 • Je kunt een goed verhaal houden en je kunt dat ook op papier zetten.
 • Je kunt moeilijke zaken 'eenvoudig maken' en uitleggen in begrijpelijke taal.
 • Je legt gemakkelijk contact met mensen en met groepen uit de samenleving.
 • Je kunt relativeren en je hebt gevoel voor humor.
 • Je bent op een constructieve manier kritisch, niet alleen naar anderen maar ook naar jezelf.
 • Je kunt makkelijk hoofdzaken van bijzaken scheiden en besluiten nemen op hoofdlijnen.
 • Je bent een teamspeler en bent bereid en in staat tot samenwerken.
 • Je kunt (als kandidaat lijsttrekker / fractievoorzitter) leidinggeven

De kandidaatstellingstermijn loopt van 19 mei tot 19 september.
Meer informatie: Marten Wiersma of Reint Rengers, contact via pagina bestuur

Bestuur GroenLinks Zeeland

Bijlage: De zeven kerntaken van de provincies