Kerntakendiscussie

Op de agenda van PS van 22 juni 2012 het voorstel Kerntakendiscussie over het profiel van de provincie en de bijbehorende kerntaken. GS doen een voorstel voor een Zeeuws bestuurlijk profiel. De subsidies aan instellingen worden kritisch tegen het licht gehouden. GroenLinks vindt dat er op grove wijze gehandeld is en dat verhoudingen verstoord zijn. De discussie had gevoerd moeten worden los van de bezuinigingen.

Het voorstel van GS en de antwoordnota: zie bijlagen

Op 23 mei deed GroenLinks het verzoek tot intrekken voorstel kerntakendiscussie Immers, er wordt een groot stuk cultuur wegbezuinigd waarvan het college zegt dat dit tot de kerntaken behoort! Herhaalde bezuinigingen op instellingen en het abrupt overdragen van ‘taken’ aan gemeenten is niet alleen ongewenst, maar ook de verkeerde volgorde.

Conclusie:
De provincie Zee­land zal de subsidie aan alle in­stellingen nog eens kritisch tegen het licht houden. Daarbij wordt na­drukkelijk gekeken of on­dersteuning van die organisatie tot de kerntaken hoort.

Vooralsnog wilde het dagelijks pro­vinciebestuur het mes zetten in de budgetten voor 11 sociaal-culture­le instellingen. De maatregel moet bijna € 7 miljoen op­leveren. De aankondiging leidde tot veel onrust.

Zowel oppositie als coalititie­ maakten dat GS iets te hard van stapel waren gegaan. De bezuinigingsoperatie is daarom met een jaar uitgestels. De komende maanden overleggen GS met de instellingen én gemeenten. Gedeputeerde Van Beve­ren deed de toezegging om na de zomervakantie met álle instel­lingen, die jaarlijks > € 5.000 subsidie ontvangen, te zullen spreken.