In Natura2000 gebieden en het Nationaal Park Oosterschelde zouden met name vogels worden opgeschrikt en trekvogels verjaagd in voor hen bestemde (overwintering)gebieden. Juist doordat       surfers buiten de gedeelten komen die voor hen zijn aangewezen, o.a. langs de Oesterdam, alsook op plekken waar middels borden aangegeven is dat kitesurfen er verboden is.

Namens de fractie zijn vragen gesteld aan Gedeputeerde Staten. Hieronder kun je de vragen lezen.