Kom naar de Algemene Ledenvergadering op 19 december!

Het bestuur van GroenLinks Zeeland nodigt de leden van harte uit voor de Algemene Leden Vergadering op zaterdag 19 december 2009 bij café De Vriendschap in Middelburg (bovenzaal). Jan Laurier, Eerste Kamerlid / fractiesecretaris is te gast en zal met ons in discussie gaan. Meer informatie over de agenda: lees door...

De ALV wordt gehouden van 13:00-16:00 uur. Op de agenda o.a. een discussie met Jan Laurier en de presentatie van het Groen Zeeuws woordenboek. Verder zal een persmoment ingelast worden. De bijeenkomst zal worden afgesloten met een gezamenlijke kerstborrel.

Leden ontvangen binnenkort een uitnodiging voor de ALV, maar aanmelden kan nu al bij Esther Tange (bestuursmedewerker): ee.tange@gmail.com

Jan Laurier
Functie: Eerste Kamerlid, fractiesecretaris

De inbreng van Groen Links kan het verschil maken! Dat heeft Jan Laurier  ervaren in de periode 1993-2002 als wethouder in Leiden. Met name op het gebied van armoedebeleid, milieu, vluchtelingen en illegalen heeft het door hem gevoerde beleid niet alleen lokaal waardering gekregen, maar ook landelijk de aandacht getrokken en, mede vanwege lef en creativiteit, geïnspireerd en navolging gekregen.

De afgelopen jaren heeft Jan zich, als voorzitter van de Landelijke Cliëntenraad voor de sociale zekerheid en als voorzitter van de Nederlandse Woonbond, bewogen tussen de werkelijkheid van uitkeringsgerechtigden en huurders aan de ene kant, en de Haagse wereld van bewindspersonen, beleidsmakers en –voorbereiders anderzijds. Dat heeft hem ervan overtuigd dat de inbreng van Groen Links het verschil moet maken.

Portefeuilles
Economische Zaken, Financiën (algemeen), Nederlands-Antilliaans/Arubaanse Zaken, Onderwijs (hoger onderwijs en wetenschapsbeleid), Verkeer en Waterstaat, Volksgezondheid en Sport, Ruimtelijke Ordening

Provincies
Drenthe, Zuid-Holland, Zeeland