Kustmotie

Als zelfs een grote projectontwikkelaar uit de recreatieve sector laat weten dat de uitbreidingruimte in Nederland volledig benut is [PZC: 'de markt is verzadigd'], toont dit eens te meer aan dat er duidelijkheid nodig is over wat nu wel en niet mag rond kustbebouwing. Dat GroenLinks geen bebouwing wil, is al vaak genoeg kenbaar gemaakt, o.a. bij de inbreng op de kustvisie. Daar wordt nu hard aan gewerkt. Het is goed om in dit stadium duidelijkheid te bieden door een bouwstop af te kondigen tot er heldere politieke besluiten zijn genomen.

Daarom diende GroenLinks hiertoe een motie stopzetting kustbebouwing tot nadere politieke besluiten zijn genomen in tijdens de Statenvergadering van 15 juli jl., samen met D66, SP en 50PLUS. Met 6 stemmen voor en 28 tegen werd de motie helaas verworpen.