Ledenvergadering 12 november - PS2019 kandidaten en programma

Maandag 12 november, mis het niet!

Provinciale Ledenvergadering 12 november 2018, Hotel Terminus Goes over PS2019

Op 12 november 2018 houdt GroenLinks haar Provinciale Ledenvergadering in Hotel Terminus te Goes, inlooptijd vanaf 19.00 uur, aanvang 19.15 uur met een vol programma, onder andere de vaststellling van het verkiezingsprogramma en de kandidatenlijst voor de verkiezingen van de Provinciale Staten op 20 maart 2019

Programma:

19.00 Inloop

19.15 Opening door Bart van Noord

19.20 Notulen PLV 2 juli 2015

19.25 Vanuit Landelijk Bestuur, Jaap Wortel

19.50 Programmacommissie, Rony Grooten, toelichting verkiezingsprogramma PS2019, vaststellen verkiezingsprogramma

20.50 Kandidatencommissie, Leo Dalebout, toelichting kandidatenlijst PS2019, pitches nummer 1 tm 3, vaststellen kandidatenlijst PS2019

21.45 Rondvraag

22.00 Afsluiting met hapje en borrel