Luchthavenbesluit Midden Zeeland

In de Statenvergadering van 10 juli kwam het voorstel tot wijziging van het luchthavenbesluit vliegveld Midden-Zeeland aan de orde. GS wil via vergunningverlening toestaan dat, binnen de 4000 vliegbewegingen, 800 mogelijk zijn voor helikopters. Deze vluchten dienen met name om naar de windmolenparken op zee te kunnen vliegen. 

Wij vinden dat er beter naar een andere locatie voor deze helikoptervluchten gekeken had moeten worden. De fractie stemde tegen het besluit met de volgende stemverklaring:

De fractie van GroenLinks kan niet instemmen met dit voorstel. De belangrijkste reden is dat wij van mening zijn dat het wijzigen van het luchthavenbesluit kan leiden tot meer lawaai en uitstoot in de wijde omgeving. Wij betreuren het PS besluit om geen Milieueffectrapportage (MER) van toepassing te achten op dit voorgenomen besluit.