Masterplan Campus Zeeland!

Onderwijs Autoriteit Zeeland heeft in 2015 het advies Campus Zeeland! uitgebracht. O.b.v. dit advies én het rapport economische structuurversterking (commissie-Balkenende) is het Masterplan Campus Zeeland! opgesteld. Doel: in samenwerking met onderwijs-ondernemers-overheden de Zeeuwse economische structuur versterken, o.a. met de realisatie van een bètacollege, innovatie, toename aantal studenten HZ en UCR, aansluiting mbo bij bedrijfsleven. PS wordt verzocht een bijdrage te leveren: bestuurlijk, ambtelijk en financieel. Gerwi Temmink:

Voorzitter,

We horen en zien het telkens terugkomen: het belang van goede voorzieningen. Het in stand houden en versterken van een goede Zeeuwse onderwijs- en kennisinfrastructuur die kwalitatief en kwantitatief goed aansluit bij het bedrijfsleven is daarin van kardinaal belang. En dan moet ie nog aansluiten op de maatschappelijke opgaven als het aan GroenLinks ligt.

De contouren van Campus Zeeland! lijken daar genoeg openingen voor te bieden. Ik heb al eerder aangegeven dat we daarbij vooral gebruik moeten maken van de mogelijkheden die Zeeland biedt. Laten we ons daarin onderscheiden van anderen. Techniek is een mooi uitgangspunt. Dan moeten we ons richten op kansen die vergroening van de economie biedt: hergebruik, duurzame energie.

Dus we zijn niet tegen het verkennen van de mogelijkheden voor een bètacollege. Maar trek dat breder. Vergeet het hbo, mbo en ook het VO en PO niet. Die kunnen van onschatbare waarde zijn bij het opzetten en uitvoeren van diverse proeftuinen. Letterlijk en figuurlijk. Ik noem het voorbeeld waarbij leerlingen van een basisschool geheel zelfstandig, samen met leerlingen van een VO-school, hun eigen idee hebben gerealiseerd waardoor er nu alweer jarenlang voldoende regenwater opgevangen wordt om dagelijks alle toiletten op school door te spoelen: een idee dat zo overgenomen kan worden. Dat is mijn pleidooi.

Kan de gedeputeerde toezeggen dat hij voor de uitwerking van Campus Zeeland! op zijn minst de aandacht voor die doorgaande lijn naar alle vormen van Zeeuws onderwijs zal inbrengen? Reactie gedeputeerde: dat doen we, voor de hele onderwijskolom. Dus wel voor de volle breedte, maar wel zoeken we onze rol in bijdragen aan en faciliteren van.