Luchtkwaliteit in de provincie Zeeland.

GroenLinks Zeeland wisselt maandagavond met Suzanne van gedachten over luchtkwaliteit in onze provincie en ook in de rest van Nederland. De industriegebieden aan weerszijde van de Westerschelde staan borg voor een grote variatie aan emissies. Er zijn in de provincie geen vliegvelden, maar er zijn wel rivieren en kanalen waarin zeeschepen regelmatig voorbij komen. Uit de schoorstenen van die schepen komen stoffen waar men bijvoorbeeld in Sluiskil veel last van heeft.

We willen naderhand over dit onderwerp een persverklaring opstellen. 

Programma:

  1. Toelichting van Ay Ling van der Spek-Thung op ons persbericht over Luchtkwaliteit. 
  2. Reactie Suzanne Kroger:
  3. Vragen van leden.
  4. Einde

GroenLinks eist dat iedereen moet kunnen profiteren van een gezonde leefomgeving en goede luchtkwaliteit. Het verkiezingsprogramma van GroenLinks Terneuzen heette voorheen niet voor niets “Laten we het gezond houden!” Er moet iets gebeuren. We constateren dat er met grote regelmaat overschrijdingen zijn van normen voor fijnstof. Blijkbaar is de “Sense of Urgency” nog niet echt doorgedrongen op het gemeentehuis. 

Het volledige bericht is te lezen op: https://terneuzen.groenlinks.nl/nieuws/groenlinks-geeft-terneuzen-een-extra-meetpunt-luchtkwaliteit

Over Suzanne Kroger:

Suzanne is een rasechte optimist die zich onvermoeibaar inzet voor een groener en duurzamer Nederland. Ze staat bekend om haar strijd tegen de steeds maar groeiende luchtvaart en gaat regelmatig in gesprek met mensen die zich zorgen maken over de klimaatimpact van de luchtvaart of slapeloze nachten hebben van de overlast. Suzanne biedt een luisterend oor en spant zich in voor meer duurzame vormen van vervoer, zoals snelle internationale treinen. Suzanne: ‘Meer treinen, minder vliegen. Dat is echt mijn mantra geworden. In deze tijd waarin het zo urgent is snel te handelen voor het klimaat vind ik het onvoorstelbaar dat we de vervuilende luchtvaart met miljarden subsidiëren, terwijl duurzame vormen van vervoer die voordelen niet krijgen’. Ook zet Suzanne zich in om de enorme berg plastic te verkleinen. Door onder meer te vechten voor statiegeld op kleine flesjes en blikjes. Suzanne: ‘Nederland kan echt duurzamer worden en sommige stappen zijn doodeenvoudig. 40% van het zwerfafval zijn plastic flesjes of blik. De uitbreiding van het statiegeld is een nobrainer voor mij.’

Suzanne heeft een groen hart. Daarmee is ze volhardend in de Tweede Kamer en betrokken bij mensen en organisaties met wie ze samen strijdt voor een duurzamer Nederland.

DIT KREEG SUZANNE VOOR ELKAAR:

De vlucht Amsterdam-Brussel gaat weg op voorstel van Suzanne. Dit is de eerste vlucht ter 

wereld die omwille van het klimaat geschrapt wordt;

Sinds mei 2021 rijdt de eerste nachttrein weer naar Wenen;

Strengere regels voor gevaarlijke en giftige stoffen;

De Eurostar naar Londen gaat sneller rijden.

Verdere info:  https://www.groenlinks.nl/onze-partij/tweede-kamerfractie/suzanne-kroger

 

Over Ay Ling.

Ay Ling staat nummer 2 op de kandidatenlijst voor GroenLinks Terneuzen. Zij studeert in Utrecht. Haar specialiteit is duurzaamheid. Zij heeft ons opmerkzaam gemaakt op de mogelijkheden om de luchtkwaliteit op kleinschalige wijze te meten.

Over normeringen:

De WHO heeft een gezondheidskundige advieswaarde van 10 µg/m3 vastgesteld voor PM2,5. Naast deze grenswaarde gelden voor PM2,5 ook Europese normeringen voor de gemiddelde blootstellingsindex (GBI). Deze normeringen zijn alleen voor de landelijke overheid relevant, lokale overheden hoeven hier niet aan te toetsen.

In het persbericht van GroenLinks Terneuzen vallen o.a. waarden af te lezen die we via de App van IQAir hebben gevonden. De relatie met de nieuwe WHO normen valt hieruit niet direct op te maken.

Normering IQAir:

Ook de normering van het longfonds is niet te vergelijken met de waarden die elders worden gevonden. De cijfers stammen wel uit dezelfde database van het RIVM. Maar het longfonds doet een berekening met de gevonden waarden voor CO2, Ozon en fijnstof. Hieruit volgt een getal dat een indicatie geeft van de luchtkwaliteit. Je kunt dat hier voor je eigen plaats te weten komen.

Op de website van de Universiteit Utrecht is te vinden:

Nieuwe WHO-richtlijnen voor luchtkwaliteit liegen er niet om

22 september 2021

Op 22 september 2021 heeft de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) haar richtlijnen voor de luchtkwaliteit bijgesteld. De conclusie: de waarden voor luchtverontreiniging moeten flink omlaag om schadelijke gezondheidseffecten en sterfte bij mensen te voorkomen. 

 

normering