Meldpunt vuurwerkoverlast.nl weer open

Vanaf vandaag is het meldpunt vuurwerkoverlast.nl weer geopend. Overlast, schade of gevaarlijke situaties door vuurwerk kunnen hier worden gemeld. Het meldpunt is een initiatief van 30 lokale GroenLinks-fracties, waaronder in Zeeland de GroenLinks-afdelingen Goes, Middelburg, Schouwen-Duiveland, Terneuzen, Veere en Vlissingen.

GroenLinks wil dat er meer gedaan wordt om vuurwerkoverlast tegen te gaan. Bij de vorige jaarwisseling werden voor het eerst maatregelen tegen vuurwerkoverlast genomen, zoals het inkorten van de afsteektijd. Die maatregel heeft goed geholpen bij het verminderen van de overlast. Ook hebben veel gemeenten vuurwerkvrije zones ingesteld. In de raadsvergadering van Middelburg werd onlangs een motie aangenomen voor het instellen van vuurwerkvrije zones in 2016.

Het liefst zou GroenLinks zien dat vuurwerk alleen door professionals wordt afgestoken. Een vuurwerkshow op centrale plaatsen zou toch fantastisch zijn! Dan zijn we af van alle overlast, schade en ongelukken.

Met de meldingen op het meldpunt vuurwerkoverlast.nl willen de GroenLinks-fracties de omvang van het probleem in kaart brengen. De meldingen worden verwerkt in een rapport dat begin 2016 wordt aangeboden aan de Tweede Kamer.