Mobiliteitsplan Zeeland

Op de agenda van PS van 15 juli het Mobiliteitsplan Zeeland, bestaande uit: Mobiliteitsvisie 2028 en Programma-uitwerking verkeer en vervoer 2016-2019. Groenlinks is faliekant tegen nog meer asfalt, en dan met name voor de Midden-Zeelandroute. Lees de bijdrage van Gerwi Temmink:

Het Mobiliteitsplan Zeeland is een gedegen middellangetermijnvisie op mobiliteit met een doorkijk naar 2028. De aandacht voor duurzame aspecten in vernieuwingen bij de grond-, weg- en waterbouw spreken GroenLinks aan. Net als uitbreiding van het fietspadennetwerk met innovatieve concepten in combinatie met o.a. transferia. Wij juichen ook toe dat er meer vervoer over het spoor en het water moet komen. Voor al die plannen vindt u ons aan uw zijde. Het zou zelfs nog wel een tandje meer mogen. GroenLinks ziet de provincie hier liever als trendsetter dan als trendvolger.

Kunnen GS toezeggen in deze te zullen handelen als trendsetter?

Er zijn nog wel enkele punten van aandacht. Zoals bijvoorbeeld de registratie van verkeersslachtoffers. Die was onvoldoende en de portefeuillehouder heeft in de commissie al toegezegd dat dit in 2016 weer opgepakt gaat worden met een betere afstemming. GroenLinks zal dit kritisch blijven volgen.

Er is een punt waar GroenLinks nadrukkelijk niet mee instemt. Dat is nog meer asfalt, en dan met name voor de Midden-Zeelandroute. Hier zijn wij faliekant op tegen. Want bottlenecks - lees files - blijven. Sowieso bij de sluizen en de Zeelandbrug. Mag ik iedereen er nog eens aan herinneren dat we altijd kozen voor het hoefijzermodel? Verkeer dat niks te zoeken heeft in Zeeland, moet er omheen worden geleid. Anders wel de stank, maar niet de dank! De A4 is niet voor niets doorgetrokken. Dus voor GroenLinks geen extra auto’s door Midden-Zeeland.

Daarom zal GroenLinks wel instemmen met het mobiliteitsplan, maar met een stemverklaring op dit punt: wij zijn niet akkoord met de plannen en investeringen voor de Midden-Zeelandroute.