Motie sociaal ondernemen

GroenLinks diende tijdens de Statenvergadering van 6 november 2015 bij het Statenvoorstel Economische Agenda samen met ChristenUnie, SP en 50PLUS de motie Sociaal ondernemen in Zeeland in. Met 14 van de 34 stemmen werd de motie verworpen. De tekst van de motie:

Motie: sociaal ondernemen in Zeeland

van de leden Ria Rijksen van de ChristenUnie, Gerwi Temmink van GroenLinks, Ronald Viergever van SP en Willem Willemse van 50PLUS

De Provinciale Staten van Zeeland, in vergadering bijeen op 6 november 2015.

Constaterende dat:

 • Sociaal ondernemen staat voor ondernemen met een maatschappelijke missie;
 • Sociaal ondernemen in aard en omvang groeit, wereldwijd maar zeker ook in Nederland;
 • Sociaal ondernemen net als elke onderneming staat voor een product of dienst met een verdienmodel; geld verdienen is niet het hoofddoel maar het wordt ingezet t.b.v. maatschappelijk nut;
 • Sociale ondernemers zoeken naar innovatieve oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen, ongeacht of het daarbij om jongeren, ouderen of mensen met specifieke behoeften gaat dan wel maatschappelijke opdrachten rond participatie, duurzaam energiegebruik of internationale hulp;
 • In de kadernota Economische Agenda 2.0 alleen bij de paragraaf circulaire economie zijdelings verwezen wordt naar kansen op sociaal ondernemen.

Van mening zijnde dat:

 • Sociaal ondernemen prima past bij Zeeland, dat bekend staat om zijn oog en zorg voor elkaar.
 • Economie meer is dan groei en geld;
 • Economie er is voor de mensen en niet andersom;
 • Het de taak van de provincie is de duurzame economie te stimuleren en verbindingen te leggen, ook met het oog op sociaal ondernemen.

Roepen het College van Gedeputeerde Staten op:

 • Bij de uitwerking in de beleidsnota Economische Agenda 2.0 sociaal ondernemen een eigen plek te bieden.
 • Te komen met aanbevelingen hoe de overheid sociaal ondernemen nog meer kan stimuleren.

En gaan over tot de orde van de dag.

Gerwi Temmink (GL) - Ria Rijksen (CU) - Ronald Viergever (SP) - Willem Willemse (50PLUS)