Motie Staking Busvervoer

De staking van het busvervoer brengt een steeds grotere maatschappelijke ontwrichting met zich mee, vandaar dat GroenLinks bij de Statenvergadering van 13 juni 2008 de volgende motie indient.