Motie Verbrugge Container Terminal

Tijdens de Algemene Beschouwingen (PS 9 nov.) hield het CDA een pleidooi voor aanleg van de Verbrugge Container Terminal (VCT). Dit wekte verwondering, omdat het college juist voor de Westerschelde Container Terminal (WCT) is. GroenLinks aarzelde niet en maakte er direct een motie van. Het CDA voegde de daad bij het woord en ondertekende de motie. Met 15 stemmen voor (GL, CDA, SP en PvdA) werd de motie verworpen.

Middelburg, 9 november 2012

Motie Verbrugge Container Terminal

Daartoe uitgenodigd door de fractievoorzitter van het CDA, mevrouw P. de Milliano;

constaterende dat:
•    Verbrugge Terminals onlangs en bij herhaling heeft aangegeven dat de aanleg van een kademuur voor de VCT zeer wenselijk is;
•    dit zeer belangrijk en welkom is voor de ontwikkeling van de haven van Vlissingen-Oost;

dragen het college op:
•    Zeeland Seaports met klem en indringend te verzoeken om aan de aanleg van een containerkade t.b.v. de Verbrugge Container Terminal op korte termijn medewerking te verlenen.

_____________________________________________________________

In de media:

PZC: GroenLinks en CDA willen snel Verbrugge Container Terminal

Omroep Zeeland: CDA en Groenlinks in de bres voor VCT