Desalniettemin had de fractie de nodige vragen bij dit proces. Hieronder kunt u de inbreng van Maaike Walraven en Gerwi Temmink tijdens de commissievergaderingen lezen.
Zie ook de reacties van GS op onze vragen.