Natuurorganisaties nemen afstand van ontpoldering Hedwige

De Zeeuwse Milieufederatie (ZMf) en Het Zeeuwse Landschap (ZL) willen de impasse over natuurherstel in de Westerschelde doorbreken. Zij nemen afstand van ontpoldering van de Hedwigepolder. Om de Westerschelde echter niet aan haar lot over te laten, pleiten zij voor instelling van een Natuurherstelfonds Westerschelde.

Tjeu van Mierlo (ZMf): ‘We kunnen ecologisch en juridisch wel gelijk hebben, maar de ontpolderingsplannen leiden tot veel onrust en verdeeldheid in Zeeland. Dit is nog eens versterkt doordat de overheid jarenlang een zwalkend beleid voerde en herhaaldelijk terugkwam op besluiten. Veel Zeeuwen hebben hierdoor een negatief beeld bij natuur gekregen. Natuuronderwerpen die helemaal niets met de Westerschelde te maken hebben, lijden daaronder. De Zeeuwse natuurbescherming komt op voor alle natuur in Zeeland. Wij willen daarom nu niet afdwingen dat gemaakte afspraken nagekomen worden,  maar juist ruimte creëren voor  nieuwe initiatieven. We hopen het nu nog waardevolle Schelde-estuarium op te kunnen knappen met draagvlak in de Zeeuwse bevolking.’

Door een Natuurherstelfonds Westerschelde in te stellen kan de overheid betrokken partijen meer tijd gunnen om met elkaar tot gedragen herstelmaatregelen te komen. En zij waarborgt op deze manier dat er uiteindelijk wel natuurherstel plaatsvindt, al gaat het dan misschien stapje voor stapje en gebeurt het in een andere vorm. De Zeeuwse natuurbescherming staat open voor creatieve oplossingen en samenwerking.

GroenLinks vindt het verontrustend dat de ZMf en het Zeeuwse Landschap zich genoodzaakt zien hun strijd voor fatsoenlijke natuurcompensatie voor het uitdiepen van de Westerschelde op te geven. Burgers en maatschappelijk organisaties moeten zich vrij voelen op te komen voor hun rechten én voor de natuur. Ook bij de rechter, als afspraken met voeten getreden worden. Het is een veeg teken als dat niet meer kan.

GroenLinks verwacht niet dat er nu opeens alternatieven zijn voor het ontpolderen van de Hedwigepolder. Daarover zijn alle onderzoekscommissies die zich er ooit over bogen heel duidelijk geweest. In die zin schiet de natuur niets op met deze stap van ZMf en ZL.

Het feit dat de Zeeuwse natuurclubs hun verzet staken, doet aan de inhoud van de zaak namelijk niks af. De kans groot is dat de Europese Commissie Nederland op de vingers tikt. Ook kunnen (en zullen) andere natuurorganisaties bij de rechter aankloppen om eventuele alternatieven op
houdbaarheid te toetsen. GroenLinks zal dat recht altijd verdedigen. Ter info: de Vogelbescherming zet haar verzet door.

Waar ging het ook weer om? De natuurorganisaties gaven hun strijd tegen het uitdiepen van de Westerschelde op, in ruil voor natuurcompensatie in de Hedwigepolder. Toen het baggeren klaar was, werd de deal ineens eenzijdig opengebroken en mocht er niet meer ontpolderd worden. Volkomen logisch en terecht dat de natuurorganisaties het oordeel van de rechter over die gang van zaken wilden.

UIT HET NIEUWS:

http://www.omroepzeeland.nl/153514/2011-03-31/natuurorganisaties-zien-af...

http://www.pzc.nl/algemeen/binnenland/8421291/Natuurorganisaties-laten-o...

http://www.omroepbrabant.nl/?anp/3103111551203/Natuurorganisaties+laten+...

http://goes.groenlinks.nl/2011-03-31/Moegestreden+natuurorganisaties+nem...

http://www.maximaal.nl/nieuws/item/31-03-2011-Natuurherstelfonds-voor-W%...