De fractie vindt dat er paal en perk gesteld  moet worden aan uitbreiding van grootschalige recreatieparken. De fractie stelde vragen. De provincie antwoordt dat de gemeente Veere aan zet is en ze, als dat gevraagd wordt, mee wil denken. Daarnaast biedt de kustvisie al regels om bebouwing in agrarisch gebied te voorkomen. Hieronder kunt u de vragen en antwoorden lezen.