Nieuwe tarieven Fast Ferry en reizen met OV-chip

Begin juni stelde GroenLinks vragen over de almaar durende verbouwing van de terminals van de fast ferry van Veolia. Ook wilde GroenLinks weten of en wanneer er met de OV-chipkaart gereisd kan worden en wat de nieuwe tarieven worden. Uit de antwoorden van GS blijkt dat wie voorheen met de 5-retourenkaart reisde en vanaf nu met OV-chip reist, meer dan 10% duurder uit is. Hieronder vragen en antwoorden; in de bijlage de nieuwe tarieven.

Toelichting

Sinds 7 maart 2011 ondervindt de reiziger hinder van een ingrijpende verbouwing in de terminals (Vlissingen en Breskens) van de Fast Ferry van Veolia Transport. De werkzaamheden zouden ongeveer twee maanden duren. Om de overlast te beperken, had Veolia enkele regels opgesteld. Enkele daarvan waren dat de 5-retourenkaartjes om technische redenen gedurende de geplande periode niet verkocht zouden worden, en dat abonnementen alleen vernieuwd konden worden in Vlissingen.

 1. Wat zijn de onvoorziene omstandigheden waardoor de verbouwing al een maand langer duurt en dat over de einddatum nog niet wordt gecommuniceerd?
  De levering van o.a. de nieuwe poorten en het plaatmateriaal van de buitenbekleding van de kassa's bleek meer tijd te kosten dan verwacht.
 2. Is inmiddels een einddatum bekend voor de verbouwingsingrepen van de terminals?
  Alle werkzaamheden zullen op 14 juli gereed zijn.
 3. Wordt het reizen met de OV-chipkaart mogelijk via de poortjes van de terminals?
  Ja.
 4. Zo ja: per wanneer kan de reiziger met de OV-chipkaart reizen met de fast ferry’s?
  We verwachten dat dit op 8 juli mogelijk is.
 5. Zo nee: waarom kan er niet met de OV-chipkaart gereisd worden?
  N.v.t.
 6. Kunnen 5-retourenkaarten nog steeds niet worden gekocht? Zo nee: waarom niet, nu inmiddels is gebleken dat deze kaarten wel controleerbaar zijn door het gebruik van de kniptang?
  Inmiddels zijn de z.g. 10 rittenkaarten (vanaf 1 juni) te koop, als vervanger van de 5 retourenkaarten.
 7. Is intussen bekend wat de tarieven - inclusief de OV-chipkaarttarieven - zijn op het moment van opening van de nieuwe terminals, ervan uitgaande dat de gemiddeldekostprijs voor de reiziger gelijk blijft, zoals eerder werd toegezegd?
  Ja, als bijlage een lijst met de nieuwe tarieven.
 8. Is zeker dat na de opening van de nieuwe terminals het reizen met 5-retourenkaarten mogelijk blijft?
  Ja, de 10 rittenkaarten blijven geldig, eventuele oude 5 retourkaarten verliezen hun geldigheid. Reizigers die hierdoor worden benadeeld, kunnen restitutie aanvragen bij Veolia.
 9. Met ingang van welke datum kunnen reizigers vanuit Breskens hun abonnementen weer vernieuwen in Breskens, en niet alleen in Vlissingen, zoals nu tijdens de verbouwingsperiode het geval is?
  Met ingang van 1 juli.

Zie de bijlage met de nieuwe tarieven.