Nieuwtjes over vergunningentraject 2e kerncentrale

We verzamelen hier wat nieuwsberichten omtrent het vergunningentraject voor de bouw van een tweede kerncentrale, helaas niet altijd met een link.

Energeia meldt op 21 november datDelta en beoogde partners niet op één lijn zitten
CEO Peter Boerma van DELTA vertelde de Provinciale Staten van Zeeland donderdagavond tijdens een openbare bijeenkomst, georganiseerd door de Staten, dat beoogd partner RWE bereid is financieel bij te dragen aan de kosten van het vergunningentraject voor de bouw van een tweede kerncentrale. Volgens Boerma zou EDF nog dit jaar uitsluitsel geven over zijn bijdrage. Zowel RWE als EDF ontkennen lezing. Lees meer op: http://www.energiekeuze.nl/nieuws.aspx?id=862

B&W Vlissingen stellen de Raad voor te besluiten vooralsnog niet in te stemmen met het voorstel en addendum van DELTA inzake het voorbereidingstraject voor een tweede kerncentrale. Hiervoor gelden de volgende overwegingen:

  • DELTA heeft nog geen samenwerkingspartner gevonden;
  • DELTA geeft geen duidelijkheid over de consequenties van de kosten van het voorbereidingstraject voor de financiële cijfers en ratio's van het bedrijf en voor de dividenduitkering aan de aandeelhouders;
  • DELTA geeft niet aan hoeveel de meerwaarde bedraagt van een eenmaal verkregen vergunning; ook is niet duidelijk of een eenmaal verkregen vergunning daadwerkelijk verhandelbaar respectievelijk overdraagbaar is;
  • DELTA en haar aandeelhouders hebben nog geen overeenstemming over een corporate strategisch plan inclusief financiële onderbouwing en winstgevendheid van de nieuwe centrale.

PZC 3 december: Veel risico's bij bouw kerncentrale
http://www.pzc.nl/regio/zeeland/9995864/Veel-risicos-bij-bouw-kerncentra...

PZC 23 november: GroenLinks wil tegenonderzoek voor centrale
http://www.pzc.nl/regio/zeeland/9927483/GL-wil-tegenonderzoek-voor-centr...

21 nov. GroenLinks komt met schoner, veiliger en even duur alternatief voor Borssele II
http://zeeland.groenlinks.nl/node/75395

21 nov. Vragen van GroenLinks Zeeland Het Statenvoorstel Voorbereidingskosten vergunningaanvraag Kerncentrale Borssele II (KCBII) bevat zoveel onduidelijkheden c.q. open einden, dat naar mening van de GroenLinks Statenfractie niet gesproken kan worden van een ‘smart-voorstel’. De toelichting van Delta-directeur Boerma leverde meer vragen op dan (ontwijkende) antwoorden. In de bijlage GroenLinks-vragen met de antwoorden.

20 nov. GroenLinks-vragen over collegevoorstel tweede kerncentrale
http://zeeland.groenlinks.nl/node/75346