Nota grondbeleid

Op de agenda van PS de Nota grondbeleid. De bijdrage van Gerwi Temmink:

Voorzitter,

De nota grondbeleid is een helder stuk. GroenLinks heeft in de commissie Ruimte al aangegeven dat zij waardering heeft voor de opzet en inhoud. Met gedetailleerde kaarten voor elke Zeeuwse regio en gemeente. Wat is waar nog nodig en wat is waar overbodig.

GroenLinks erkent het belang van een goed functionerend ruilverkavelingsbureau en een grondbank die toereikend moet zijn om in de komende 10 jaar minimaal 1/3 deel van alle wensen te kunnen uitvoeren. Dat het plafond voor de middelen om de grondbank op peil te houden dient te worden opgetrokken gezien de huidige marktprijzen is logisch. GroenLinks gaat daarom akkoord met dit voorstel.

Wel wil ik hier nogmaals pleiten om continu te blijven werken aan de 1.000ha nieuwe natuur die wij nog moeten realiseren in Zeeland voor 2027. Voor GroenLinks is dit een van de belangrijkste onderdelen uit de nota. Wat ons betreft dan ook niet vooruitschuiven, maar uitvoeren. In de commissie heb ik al uiteengezet – bevestigd door de gedeputeerde – dat aangesloten robuuste natuurgebieden de betere garanties bieden op het behoud van de karakteristieke Zeeuwse landschappen met een zo groot mogelijke biodiversiteit aan plant en dier. Daarom wil GroenLinks er scherp op blijven toezine dat die natuur wordt uitgevoerd. En, zoals ook PvdA al opmerkte: zowel grootte als plafond zijn voor deze doelstelling afgebakend.