Obstakel Borssele II weg - GroenLinks stelt vragen

De Volkskrant kopt vandaag "Obstakel nieuwe Borssele weg". De bouw van een nieuwe kerncentrale in Borssele zou daarmee in een stroomversnelling komen. De reden is dat het langlopende conflict over de aandelenverhouding is opgelost. De bouw van een nieuwe centrale moet in 2015 beginnen. Aldus de Volkskrant. GroenLinks-fractievoorzitter Leen Harpe zal hierover vragen stellen in de Provinciale Statenvergadering van 23 mei a.s.

Delta en RWE hebben een intentieverklaring getekend over de aandelenverhouding in de huidige centrale in Borssele en de mogelijke nieuwe. Energie- en infrastructuurbedrijf Delta NV, dat eigendom is van de provincie en de gemeenten in Zeeland, zal met 70% meerderheidsaandeelhouder worden. Zo houdt de publieke sector de zeggenschap over de enige Nederlandse kerncentrale. Het commerciƫle bedrijf RWE krijgt 30 procent.

RWE had door de overname van Essent (2009) eigenlijk de helft van de aandelen van Borssele-eigenaar EPZ in handen gekregen. Mede-aandeelhouder Delta vond het echter onwenselijk dat een commerciƫle partij dezelfde rechten zou hebben als de publieke sector. Delta spande een kort geding aan tegen de aandeelhouders van Essent en werd in het gelijk gesteld. Het vonnis is nog eens bevestigd door de Hoge Raad. Vervolgens dreigde een jarenlange bodemprocedure die de plannen voor een nieuwe centrale in gevaar zou brengen.

Met de schikking is dit conflict nu uit de wereld, hoewel nog juridische obstakels uit de weg moeten worden geruimd. RWE dat een belang van 20 procent moet opgeven, krijgt als compensatie het recht ook mee te zullen doen in de exploitatie van de nieuwe centrale. Hiervoor moet in 2014 de vergunning worden verleend, waarna de bouw in 2015 van start kan gaan.

De ramp met de kerncentrale in Japan zal geen beletsel zijn. Minister Verhagen liet in een brief aan de Tweede Kamer weten dat 'de gebeurtenissen in Japan wat hem betreft de voorbereidingen voor de bouw van een nieuwe centrale niet hoeven tegen te houden'. De nieuwe centrale zal wel aan alle veiligheidseisen moeten voldoen; is er geen ruimte voor experimenten en het ontwerp zal gebaseerd moeten zijn op de modernste technieken. Tevens zullen de lessen van de ramp in Japan ter harte moeten worden genomen.

Bestuursvoorzitter Peter Boerma van Delta is tevreden over de afspraak: 'Voor ons is het essentieel dat het publieke belang zowel in de huidige als de nog te bouwen tweede kerncentrale is geborgd.'

De oud-aandeelhouders van Essent krijgen 746 miljoen euro voor hun belang: 609 miljoen van RWE voor het 30% belang en 137 miljoen euro van Delta voor een 20% belang. Aanvankelijk zouden ze 950 miljoen krijgen voor hun pakket. Eind juni nemen de aandeelhouders van Delta een definitief besluit. Vervolgens ondertekenen de partijen nog dit jaar de definitieve overeenkomst.

Bron: de Volkskrant, 18 mei 2010