Omgevingsvisie 2021 Richtingennotitie en MER

In de Statenvergadering van 20 september 2019 werd gespreken over de richtingennotitie en de MER ten behoeve van de omgevingsvisie 2021.

Namens de fractie zie Gerwi Temmink het volgende:

Voorzitter,

Voorzitter, ik kan kort zijn: de lijst met wensen en bedenkingen verwoordt wat aan de orde is geweest in de voorbereidende commissie. Als GroenLinks zijn wij blij dat door ons geopperde punten zoals bijvoorbeeld het belang van (het toerisme op) het landschap en meer ruimte voor pilots rond natuur-inclusieve landbouw opgenomen zijn.

Eigenlijk miste mijn fractie er nog een, maar die is wellicht zo logisch, dat ie niet specifiek opgenomen hoeft te worden. In ieder geval mag u ervan overtuigd zijn dat GroenLinks in de verdere uitwerking van dit proces naar die provinciale omgevingsvisie die wens continu als toetssteen zal gebruiken.

Waar het ons om gaat? De balans tussen economische en ecologische ontwikkelingen dient in evenwicht te zijn en mag zeker niet doorslaan naar alleen het economisch belang voor de provincie.

VRAAG: Wil/kan GS toezeggen dat hier in de uitwerking alvast rekening mee gehouden wordt?

Hoewel GS constateerde dat er na de commissie tijdens deze Statenvergadering ineens nog meer wensen naar boven kwamen waar GS procedureel niets meer mee kan, antwoordde de gedeputeerde op deze wens van GroenLinks wel. Zijn antwoord was kort en krachtig: “Vanzelfsprekend!”