Onbenut of ongewenst?

Europa laat kansen onbenut om biomassa te benutten voor wegtransport, aldus Marc de Wit in het FD. Het is belangrijk en nuttig de kansen voor biomassa op Europese schaal goed in beeld te brengen. Bij de vergroening van de economie zullen we biomassa hard nodig hebben. Het is alleen de vraag of dat voor het wegtransport zal zijn. Want waarom zouden we dat doen? De infrastructuur voor elektrisch rijden is er nog niet. Die zal er ook nooit komen als Europa op biodiesel en bio-ethanol gaat rijden. De autobusiness lijkt niets liever te willen dan slechts vervanging van fossiel naar biobrandstof. Lees de reactie van Marten Wiersma op het artikel in het FD.

"Onbenut of ongewenst?

Europa laat kansen onbenut om biomassa te benutten voor wegtransport, aldus het promotieonderzoek van Marc de Wit, waarover het FD op 24 sept. uitvoerig verslag doet. Het is belangrijk en nuttig dat de kansen voor biomassa op Europese schaal goed in beeld worden gebracht. Bij de vergroening van de economie zullen we biomassa hard nodig hebben. Het is alleen de vraag of dat voor het wegtransport zal zijn. Want waarom zouden we dat doen? De Wit meldt dat de infrastructuur voor elektrisch rijden er nog niet is. Dat klopt. Maar die zal er ook nooit komen als Europa op biodiesel en bio-ethanol gaat rijden.

De autobusiness lijkt niets liever te willen dan slechts vervanging van fossielĀ  naar biobrandstof. Veranderen is immers lastig? En de omschakeling naar een bio-based economie is lastig. Dat is een systeemtransitie, en daarin past niet dat we biobrandstof gaan verstoken in automotoren met een rendement van pakweg 35%, de rest is weggegooide warmte. We zullen groene grondstoffen nodig hebben voor de chemie, voor de dingen die we niet uit zonlicht kunnen maken. Alles eruit halen wat er in zit: de dure bestanddelen voor de medicijnen, de cosmetica, de vezels voor de bouw en constructie, de eiwitten, de koolhydraten. Uit de reststoffen winnen we energie. Of benutten ze voor verbetering van de bodemvruchtbaarheid. Dat is tenslotte de grond van ons bestaan. Chemie en agro moeten hier samenwerken, ook in de wetenschap.

De transitie naar bio-based economie is begonnen. In bedrijven meer dan bij de Nederlandse overheid. Die lijkt alleen een achteruitkijkspiegel te hebben. Zuid West Nederland en Vlaanderen lopen daarbij (hand in hand) voorop. Blijven inzetten op oude structuren, of oppervlakkige aanpassingen in productie en consumptie vertragen de vernieuwing en schaden de economie.
Europa heeft geen biobrandstoffen nodig maar elektrisch vervoer en groene grondstoffen voor de industrie."

Marten Wiersma
Ondernemer in Zeeland