Onderzoek Europese Commissie bij RWE e.a.

De Europese Commissie deed invallen bij enkele gasbedrijven, waaronder RWE. Dit onder verdenking van concurrentievervalsing / prijsopdrijving in een aantal landen. Volgens de commissie is er sprake van uitbuitend gedrag. GroenLinks stelde op 29 september jl. vragen aan GS; in de beantwoording zegt het college dat Delta nog steeds op zoek is naar samenwerkingspartners voor de tweede kerncentrale. "Er is nog niet bekend wie er gaat samenwerken (...) Delta zit in het proces van zoeken naar partners."

Toelichting

De Europese Commissie heeft invallen gedaan bij een aantal gasbedrijven, waaronder RWE en Gazprom. Dit onder verdenking van concurrentievervalsing / prijsopdrijving in een aantal landen. Volgens de commissie is er sprake van uitbuitend gedrag. In de beantwoording op onze vragen die wij stelden op 2 augustus 2011, reageerde u:

“Inzake de samenwerking tussen Gazprom en RWE vinden wij het niet gepast daarover een inhoudelijke opvatting te geven.”

U vond het tevens niet noodzakelijk contact te hebben met het ministerie van EL&I over de samenwerking tussen de beide energiereuzen.

Vragen

 1. Heeft u als aandeelhouder in Delta nog hetzelfde vertrouwen in RWE als nieuwe partner van Delta dan ten tijde van de verkooponderhandelingen van de kerncentrale?
  Ja, dit vertrouwen in RWE is niet veranderd. RWE is een internationaal gerespecteerd bedrijf. Verder is momenteel nog niets bekend omtrent de bevindingen en gevolgen van de actie van de Europese Commissie voor RWE, Gazprom, E-on e.a.
 2. Zo ja, wat is dan uw mening over de samenwerkingsplannen en kunnen deze de toets der integriteit nu nog wel doorstaan?
  De samenwerking tussen RWE en DELTA bij EPZ is niet veranderd. Zie ook de beantwoording bij vraag 1.
 3. Zo ja, hoe ziet u deze partner dan functioneren in het risicovolle dossier van een KCII?
  Er is nog niet bekend wie er gaat samenwerken in het KCB II dossier. DELTA zit in het proces van zoeken naar partners. Lopende de 'partnerbesprekingen' doet GS geen uitspraken ten aanzien van potentiële partners. Een voorstel van DELTA zullen wij te zijner tijd beoordelen met de daarbij overeengekomen afspraken.
 4. Onze fractie had en heeft nu nog meer een vreemd gevoel bij de € 25 mln. “zwijggeld” die verkregen is bij de toetreding van RWE tot EPZ. Ware het in het kader van een integriteitafweging niet beter dat geld maar terug te storten?
  De € 25 miljoen betreft een vergoeding voor frictiekosten. Indien juridische geschillen in der minne worden opgelost betreft dit een gebruikelijke gang van zaken.
 5. Wat zal uw actie zijn mocht het tot een veroordeling komen?
  Wij wachten de bevindingen van de Europese Commissie eerst af.