Ontslagen bij DELTA?

GroenLinks stelde tijdens de vragensessie in PS van 15 april de volgende vragen over voorgenomen ontslagen bij DELTA N.V.:

Vorige week meldden de media dat er nog voor de zomer 100 tot 200 banen gaan verdwijnen bij de energietak van DELTA N.V. GroenLinks vraagt zich af waar het bedrijf nu op inzet. Het lijkt ons een soort driesporenbeleid.

Het eerste spoor is het spoor dat overal is bekendgemaakt en zich richt op de garantstelling van de aandeelhouders voor een lening van 200 miljoen om op die manier tijd te winnen en banen veilig te stellen.

Over het tweede spoor – toch alvast op zoek gaan naar potentiële kopers voor onderdelen van DELTA N.V., hetgeen in de ogen van GroenLinks absoluut niet strookt met het eerste spoor - hebben we vorige maand schriftelijke vragen gesteld. Kunt u aangeven wanneer we de beantwoording mogen verwachten?

En het derde spoor staat nu in de krant: toch alvast mensen ontslaan. Was (het voornemen om op korte termijn over te kunnen gaan tot) deze eerste ontslaggolf bekend bij de gedeputeerde en de Aandeelhouderscommissie (AHC)? Zo ja, wanneer hoorde u daarvan? Waarom heeft u PS hierover niet eerder ingelicht? Weet u of en wanneer er een tweede fase van ontslagen volgt?

Reactie gedeputeerde Schönknecht:

"In algemene zin: n.a.v. de PS-motie die met brede steun was aangenomen, zijn we het gesprek aangegaan met aandeelhouders en RvC. Vervolgens nam een lid van de RvC ontslag. Partijen zijn akkoord dat een nieuwe commissaris wordt voorgedragen, volgens de reguliere procedure. Een bureau heeft hiertoe opdracht gekregen. Dit is uitvoering van de PS-motie.

De beantwoording van de schriftelijke vragen van GroenLinks is binnenkort te verwachten, binnen de reguliere termijn van 30 dagen. A.s. dinsdag wordt dit behandeld in GS.

Van het voornemen tot reorganisatie en mogelijke ontslagen hoorden we op 6 april jl. De Staten zijn daaropvolgend geïnformeerd. In behorend persbericht is vermeld dat herkapitalisering en verlies van werkgelegenheid tot de mogelijkheden behoort. Op 7 april is dit door DELTA naar buiten gebracht. Het in de pers genoemde aantal van 100-200 ontslagen is niet op deze manier gecommuniceerd met GS.

Of er meer ontslagen te verwachten zijn, is niet bekend bij GS. We wachten op het 'splitsingsplan', wat binnenkort te verwachten is. Zodra dat er is, komen de aandeelhouders weer bij elkaar."

In de media:

PZC: Aandeelhouders krijgen eigen commissaris bij Delta
Omroep Zeeland: Interim-directeur moet Delta door splitsing leiden