Opiniestuk Marten Wiersma: Lobby?

Maxime Verhagen wil, volgens het FD van 22 juni, geen windmolens. Wel meer subsidie voor de bouw. Het is natuurlijk een goed idee om woningen te isoleren. Dat levert werk op én lokale koopkracht. Jammer alleen dat het energielabel voor woningen (ook door het CDA) is afgeschaft. Geen stimulans meer voor besparing, geen onderscheidend vermogen in de woningmarkt voor energiezuinige woningen. Jammer…

Ook jammer dat de heer Verhagen niet ziet dat er bij windturbines ook veel werk zit voor de bouw. Grosso modo wordt er 30% van de investeringen in de regio besteed. Dat gaat al gauw over een bedrag van pakweg een miljoen per turbine. Onder het motto: we hebben nog wel voor 20 jaar gas…

En dan bouw zelf: er is behoefte aan woningen. Dat is betrekkelijk. In zijn eigen Limburg zal de heer Verhage toch ook horen dat er daar een woning gesloopt moet worden als er een gebouwd wordt? En in de provincie  Zeeland staan nu al 10.000 woningen teveel. En de echte krimp moet nog komen! Wil Bouwend Nederland bouwen voor de leegstand? Dat is nóg duurder dan subsidie! Voor de kantorenmarkt geldt hetzelfde. Daar zijn er al zoveel van dat de projectontwikkelaars iedereen die een (deel)oplossing voor dat overschot bedenkt op hun blote knietjes gaan danken.

Het lijkt er op dat Bouwend Nederland denkt dat de bouwsector op dezelfde manier uit de crisis komt dan zij er in ging. Dat zal niet zo zijn. De crisis laat zien waar de zwakke punten zitten. Ook voor de bouw. Energie, krimp, leegstand, sloopopgave. Een echte lobbyist zoekt mogelijkheden om van deze problemen kansen te maken in plaats van ze te ontkennen. Misschien dat de bouw de crisis aan kan grijpen om vernieuwing toe te laten, om nieuwe technieken te introduceren. Daarvoor is een sterke lobby op z’n plaats. En ondertussen gaat de verduurzaming van de energiesector door. En misschien voorbij aan Bouwend Nederland.

Marten Wiersma,
ervaringsdeskundige in het energieneutraal maken van een woning
en nauw betrokken bij een grote windturbinecoöperatie