Opruimen radioactief afval Thermphos

RTL Nieuws berichtte op 20 nov. jl. dat de rijksoverheid waarschijnlijk de kosten van het opruimen van radioactief materiaal zal moeten betalen. GroenLinks stelde op 23 nov. jl. vragen en wil weten of dit juist is, wat hierover geregeld is in de Wm/Omgevingsvergunning, over de aanwezigheid van de Kernfysische Dienst (KFD) en meer... Lees de antwoorden van GS!

Toelichting

RTL Nieuws bericht vanavond dat de rijksoverheid waarschijnlijk de kosten van het opruimen van radioactief materiaal zal moeten betalen.

"Het is aannemelijk dat het in de laatste instantie de rijksoverheid is die zich de opruiming en daarmee ook de kosten daarvan zal moeten aantrekken. De verwijdering van radioactieve afvalstoffen gaat mogelijk enkele honderden miljoenen euro’s kosten en de ontmanteling van de fabrieksinstallaties en afvoer van de vervuilde grond een veelvoud daarvan."

Vragen

 1. Is bovenstaande berichtgeving in overeenstemming met de feiten?
  Nee. Inmiddels is in diverse media breed uitgemeten dat er bij de eventuele ontmanteling van de fabriek grote kosten zijn gemoeid. De omvang van de kosten zijn op dit moment niet meer dan ruwe schattingen.
 2. Wat is er over dit onderwerp geregeld in de Wm / Omgevingsvergunning?
  Over radioactieve afvalstoffen niets, want dat is geregeld in de Kernenergiewet vergunning. De minister van Economische Zaken is daarvoor het bevoegd gezag, de Kernfysische Dienst is verantwoordelijk voor toezicht en handhaving. In de omgevingsvergunning is bepaald dat bij definitieve bedrijfsbeëindiging de installaties, afval-/grondstoffen en eventuele vervuilde grond moeten worden opgeruimd.
 3. U informeerde ons over de aanwezigheid van de KFD bij het proces. Was die informatie volledig, afgezet tegen de berichtgeving van RTL hedenavond?
  Ja.
 4. Hoe gaat het proces zich nu verder ontwikkelen?
  Dat is in handen van de curator.
 5. Kunt u de Staten vrijdag a.s. hierover informeren tijdens de Statenvergadering?
  Ja. In de vergadering van 23 november heb ik u hierover geïnformeerd.

______________________________________________________________

In de media:

PZC: CuratorThermphos: Ministerie lekt onjuiste informatie

Omroep Zeeland: 'Radioactieve kosten Thermphos zijn onzin'

______________________________________________________________

In de Statenvergadering van 23 november gaf gedeputeerde De Reu antwoorden op de vragen van GroenLinks. Deze informatie is ook te lezen in de bijlage. Daarbij merkte de gedeputeerde op dat dat van de uitgelekte mail onzin is, en dat je twee dingen kunt doen: het bedrijf saneren of een kleed er overheen gooien.
Leen Harpe dankt de gedeputeerde voor de snelle beantwoording van de vragen en roept het college op contact op te nemen met 'Den Haag' en te overleggen met de minister over de werkgelegenheid in Zeeland - Zeeland lijkt te worden leegezogen.