Wij menen dat het nooit de bedoeling van het nieuwe luchthavenbesluit kan zijn om Luchthaven
Midden-Zeeland open te stellen als permanente (24/7) operationele basis voor het verrichten van
SAR-operaties. Zowel Bristow als Defensie menen dat Luchthaven Midden-Zeeland op grond van het Ontwerp Luchthavenbesluit geschikt om als tweede permanente (24/7) operationele basis te dienen voor het verrichten van SAR-operaties. 

Daarom stelden we, samen met SP en PvdD een aantal artikel 44 vragen.  Hieronder kunt u ze lezen.