Partijdebat "Werken in de 21e eeuw"

Hoe ziet GroenLinks werken in de 21e eeuw? Over (de toekomst van) werk gaat GroenLinks als partij in gesprek met leden, geïnteresseerden en deskundigen. De partijdiscussie bestaat o.a. uit regionale bijeenkomsten, afgesloten met een enquête onder alle leden. De uitkomsten van deze enquête worden verwerkt in het volgende verkiezingsprogramma. Hier vind je alvast kijk- en leestips.

Er zijn zes bijeenkomsten. Op 6 juni a.s. organiseren GroenLinks Zeeland en Zuid-Holland een debat rond dit thema. Noteer deze datum en doe mee! Het exacte programma volgt zo spoedig mogelijk. Kijk ook af en toe op deze website. Meer info en aanmelden via: GroenLinks Zuid-Holland

Zowel leden als niet-leden zijn welkom!

Locatie: Merz Dordrecht | Korte Kalkhaven 3 | 3311JM  Dordrecht | Inloop vanaf 9.45 uur en aanvang 10.00 uur

 

Agenda en sprekers

10:00   Opening door dagvoorzitter Roel van Gurp
10:15   Inleiding discussie door prof. dr. Justus Veenman
11:15   Groepsdiscussies door publiek
12:30   Sluiting door dagvoorzitter

Hoe richten we een toekomstvast en betaalbaar stelsel van werk en inkomen in? Hoe begeleiden we de transitie naar een groene economie? Hoe zorgen we voor een eerlijker verdeling van werk en inkomen? Hoe zorgen we voor een stelsel zonder ‘insiders’ en ‘outsiders’? Hoe kijken we anno 2015 aan tegen concepten als basisinkomen of negatieve inkomstenbelasting? Allemaal vragen van groot maatschappelijk belang en hoogst relevant voor het GroenLinks-gedachtengoed.

Kijk voor de startnotitie, kijk- en luistertips en online meepraten op https://groenlinks.nl/discussie

Inspiratie nodig? Klik hier voor de pagina met kijk- en leestips.
Iedereen (ook niet-leden) is van harte welkom!

Meer informatie en aanmelden (aangeraden, maar niet verplicht) via deze link

Meer lezen
150331 Startnotitie Werken in de 21e eeuw.pdf