Partijraad debatteert over de verkiezingen

De partijraad van GroenLinks debatteert op 6 oktober a.s. over de verkiezingen en alles wat daarmee samenhangt. Daar is veel over te zeggen, en de partijraad peilt in de directe omgeving - maar ook en vooral onder de leden - waarom mensen deze keer niet (of juist wel) op GroenLinks hebben gestemd. De bijlagen bij dit artikel zijn bedoeld als achtergrondinformatie bij de ledenpeiling door de Partijraadsleden.

Om lijn te krijgen en de reacties of kritiek, vraagt de partijraad aan de leden te reageren op 4 onderwerpen: kandidatenselectie, verkiezingsprogramma, de campagne en het overige (dat wil zeggen alles wat zich niet in een van de 3 onderwerpen laat persen).

Met kritiek doelen we hier nadrukkelijk op de oorspronkelijke klassieke betekenis: het beargumenteerd beoordelen. Kritiek kan dus zowel positief als negatief zijn!

Na de inventarisatie wordt geprobeerd om voorstellen te formuleren om tot een verbetering te komen van procedures, werkwijzen, functioneren van de partij en de partijorganisatie etc. Die voorstellen worden ten slotte tot stemming gebracht om vast te kunnen stellen hoeveel steun ze krijgen van de leden van de partijraad.

Wie hieraan medewerking wil verlenen, stuurt een berichtje aan Frans van Kollem, lid van de partijraad van GroenLinks: fvk@zeelandnet.nl