Praat mee over hoe Zeeland er uit komt te zien - Omgevingsvisie 2021

Let op: Opgave uiterlijk donderdag 10 oktober 2019!!

De provincie is op dit moment bezig met het ontwikkelen van de Zeeuwse Omgevingsvisie 2021. In de Omgevingsvisie legt de provincie haar ambities en beleidsdoelen voor de fysieke leefomgeving voor de lange termijn vast. Als GroenLinks Zeeland vinden wij het belangrijk om invloed uit te oefenen op de omgevingsvisie. Daarom roepen wij alle leden van GroenLinks Zeeland (en relevante belangengroepen) hierbij op om zich uiterlijk aanstaande donderdag 10 oktober aan te melden voor de door de provincie georganiseerde gebiedstafels.

De onderwerpen die in de Omgevingsvisie aan de orde komen zijn divers, zoals wonen, landbouw, circulaire economie, recreatie, leefbaarheid, water, natuur, landschap, cultureel erfgoed en infrastructuur.

De omgevingsvisie van de provincie heeft invloed op de omgevingsverordening. De omgevingsverordening bevat alle provinciale regels voor de fysieke leefomgeving die voor iedereen gelden. Kortom, de ontwikkeling van de omgevingsvisie is een belangrijk proces. Participatie De wetgever vindt het belangrijk dat burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en bestuurders van overheden invloed kunnen uitoefenen op de omgevingsvisie.

Als GroenLinks Zeeland vinden wij het allereerst belangrijk dat wij als GroenLinks onze invloed uitoefen op de omgevingsvisie. Wij willen daarom graag alle leden van GroenLinks Zeeland oproepen om naar de gebiedstafels te gaan (zie hieronder). Daarnaast zijn ook belangengroepen vaak niet goed aangesloten op dit proces. Daarom nodigen wij jullie uit om mensen van andere relevante belangengroepen te informeren en te mobiliseren om de gebiedstafels te bezoeken!

Gebiedstafels Inmiddels zijn er 22 bouwstenen (hoofdonderwerpen) geselecteerd die de basis vormen voor de Zeeuwse Omgevingsvisie. Deze moeten op elkaar worden afgestemd. Daarom organiseert de provincie gebiedstafels voor vier soorten gebieden: ‘Landelijk gebied’, ‘Stedelijk gebied’, ‘Havens en industrie’ en ‘Kust en deltawateren’. Per gebied worden de, in dat gebied meest voorkomende, bouwstenen besproken.

Overzicht met hoofdonderwerpen per gebiedstafel:https://voor.zeeland.nl/omgevingsvisie/agenda/overlay/gebiedstafels-met-hoofdonderwerpen/ De provincie nodigt u/alle Zeeuwen uit om bij de gebiedstafels van 24 en 31 oktober aanwezig te zijn:

Locatie: Van der Valk Hotel Middelburg

24 oktober 9.00-12.30: Stedelijk gebied

24 oktober 13.30-16.30: Havens en industriegebieden

31 oktober 9.00-12.30: Landelijk gebied

31 oktober 13.30-16.30: Kust en Deltawateren

De Provincie ontvangt uw aanmelding graag uiterlijk 10 oktober.

Uitnodiging gebiedstafel-bijeenkomsten: https://voor.zeeland.nl/omgevingsvisie/agenda/ Directe link naar het aanmeldformulier: https://fd9.formdesk.com/provinciezeeland/aanmeldformulier_omgevingsvisie_oktober2019