Provinciale Ledenvergadering 19 februari

Op 19 februari is er een Provinciale Ledenvergadering in Hotel Terminus in Goes. Het rapport van de commissie-Van Dijk wordt toegelicht door bestuurslid Bart de Leede met het oog op het congres van 3 maart a.s. Verder op de agenda: partijraad-verkiezing, taskforce gemeenteraadsverkiezingen en politiek café 5 maart.

Op dinsdag 19 februari om 19:30 uur is er een PLV in zaal 1 van Hotel Terminus in Goes (naast het NS-station). Het rapport van de commissie-Van Dijk dat uitkwam op 25 januari jl., wordt op 19 februari toegelicht door bestuurslid Bart de Leede. De adviezen van de commissie-Van Dijk moeten op het congres van 3 maart a.s. worden omgezet in besluiten over de richting van GL - Op weg naar de toekomst. Deze vergadering dient ter voorbereiding daarop.

Verder op de agenda de verkiezing voor de partijraad (in vervolg op de vorige PLV - de beide kandidaten zijn herverkiesbaar: Frans van Kollem en Luc Vandezande), de start van de taskforce voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 (die op 28 jan. a.s. bijeenkomt) en het Politiek Café over “De grootste provincie van Nederland is te klein”, ofwel de ‘Provincie Deltaland’ (vooralsnog gepland op 5 maart).