Provinciale Ledenvergadering 2 april

De leden van GroenLinks Zeeland zijn uitgenodigd voor een Provinciale Ledenvergadering (PLV) op 2 april a.s. Op de agenda staat de evaluatie van de verkiezingen voor Provinciale Staten van 2 maart jl. [Een discussiestuk is toegezonden aan de leden]. Verder worden een nieuwe voorzitter en penningmeester gekozen. Verderop de volledige agenda.

Locatie: Goes, Hotel Terminus (naast NS-station)

AGENDA

09.30 uur   Inloop en koffie
09.45 uur   Opening en welkom
09.50 uur   Evaluatie verkiezingen PS 2011
* presentatie evaluatie (intern en landelijk)
* reactie leden
* voorstellen formuleren
11.15 uur   Pauze
11.30 uur   Verkiezing voorzitter en penningmeester:
kandidaat-voorzitter is Marten Wiersma, kandidaat-penningmeester is Leo Dalebout
12.15 uur   Wat verder ter tafel komt
12.30 uur   Sluiting

Evaluatie/analyse verkiezingen Provinciale Staten 2 maart 2011
Een werkgroep van bestuur en Statenfractie heeft de resultaten van de verkiezingen geanalyseerd en presenteert haar bevindingen. We praten met onze leden over de koers voor de komende vier jaar. Nu we waarschijnlijk in de oppositie komen, willen we daar zo goed mogelijk gebruik van maken!

Reint Rengers,
secretaris GL Zeeland